Krabbegat 17-02-18
De Kijkdag op de Kaai.
Nog n keer geniete van al die wages mette Kijkdag op de Kaai. Foto: Adri van Reijen
't Lijket wel 'n eeweg'eid geleeje, mar d'n Optocht was pas afgelpe dinsdag. Ge motter weer 'n l jaar op wachte, mar zondag 18 febrewarie kende op de Kaai nog n keer nageniete van al die prachtege wages. Om 10 uur start dan de Kijkdag op de Kaai.

Ielek jaar edde op de zondag na de Vastenavend de Kijkdag op de Kaai. 'n Gf zicht om alle wages en kreasies nog n keer bij mekare te zien. M wa geluk kende n'ok nog wa kpe voor op oew gevel bevobbeld. Aan de poorte op de Kaai kende 'n donasie doen. Ellep de Berregse Bouwers deur oew donasie. d'Opbrengst wor verdeeld onder de deelnemers van de Kijkdag.

Tentngespreid
Tentngespreid in de Tuinzale van 't Markiezen'of is ok toegankelek op zondag 18 febrewarie. Zo kende di kombinere m d'oew bezoek aan de Kaai. Bij Tentngespreid worre d'ontwerrepe van ouwe Prinsewages getnd. Ok worre d'ontwerrepe van de wages van d'n Optocht getnd. De openingstijje van Tentoongespreid zijn d'openingstijje van 't Markiezen'of, en wel van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is grates.g'eid

gverblindend was die wage van VARIANT. En nou ik 't toch over ge n'eb, d'r was gin enkele wage bij waarvan de ge n'gere n'ge gooide n'as d'ge n'op deze wage. En da's l wa wrd want ge wit: 't g wil ok wa.

Peenter

Wa was 't wir fraai op de Kaai.
VARIANT fielesiteer ik mette verkp van d'r prachtege B-wage. Bere-goed or. Ge ken wel zien dasse dr wete n'oe de kwast aan de steel zit.

Reejaksie gedaan mette iPhone Epp

Wat was het weer gezellig dees jaar op naar de volgende🍻🍻