Krabbegat 11-11-17
Paul Lelieveld nuuwe ontwerreper Berregs Leut Tejater.

Vastenavend Foto-Updeet:
't Berregs Leut Tejater is arstikke gròòtseg op de nuuwe ontwerreper voor de preduksie in 2019.Bende gij d'eerste die wa te vertelle n'et?