Krabbegat 05-01-18
Tusse de Schuifdeure et di jaar ok tafelplaatse. Schuif mar aan!
Di jaar edde twee soorte kaarte vor de Schuifdeure
De instremente zijn gestemd, de paskes ingestudeerd en de kele zijn goed gesmeerd. Niks sta d'n spetterende edisie van de Tusse de Schuifdeure op zaterdag 3 febrewarie 2018 nog in de pad. Aan d'oproep in oktober is flink g'oord gegeve. Dr ken d'organisasie zellefs in 2019 nog mee deur. 't bewijst mar wir: 't Barst nog van 't telent in 't Krabbegat.

Over 't pregramma verklap d'organisasie nog nie l veul. En me zitte nog in spanning wie t'r di jaar ga prizzetere nu Bas van Oevelen d'r mee gestopt is. Wel wier bekend gemakt dasse bij de Schuifdeure nie verbij gaan aan 't afscheid van Nar Eric Elich na 22 jaar.

Mar me n'ebbe meer te melde n'over de Schuifdeure. Me n'ebbe nog 'n nuuwke te melde, want d'r komme buite de bekende zitplaatse in de rij ok 140 tafelplaatse di jaar. Schuif mar aan! t'Is nar goed voorbeeld van de Boeremaaltijd die ielek jaar plaatsvind op de zaterdag van d'n Intocht. Op de kommende Schuifdeure zal die sfeer 'n bietje trugkomme. Lange tafels m rd-wit geblokte kleeje n'en banke om op te zitte. "Ge mot dus wel 'n bietje vls op oew botte n'ebbe of 'n kussetje meeneme", aldus d'organisasie. D'r zijn dus twee soorte kaarte voor Tusse de Schuifdeure: zitplaats in de rij en zitplaats aan tafel.

Waar kende de kaarte voor Tusse de Schuifdeure kpe?

Kaarte koste 11 euro (inbegrepe is n kesumpsiebon) en zijn te kp bij:
MCD Bloemendaal
Primera Zonneplein
't Nuuwe ABG

De nuuwe tafelkaarte zijn allneg te kp bij MCD Bloemendaal. Ok die kaarte koste 11 euro.Op di bericht kende gin reejaksie meer plaatse.