Krabbegat 12-01-18
De Misterie Dweil van d'n Optocht nou al aktief op Instegrem.
Volleg Misterie Dweil op Instagram: misteriedweil11
Eind november wier iederéén opgeschrikt deur 'n misterieus bericht. In d'Optocht van 13 febrewarie doen nie allééneg A-wages, dweilbendjes of gròòte groepe mee, mar di jaar ok 'n misterieuze gast. Alle Krabbe wier gevroge n'om 'n idee op te sture waar onze misterieuze gast nie om'een ken. 'n Idee om verliefd op te worre. Agge nog 'n idee et motte snel zijn want ideeën kenne nog vandaag en morrege worre ingestuurd op info@stichtingvastenavend.nl. Meer infermasie vinde ier.

Instagrem
Wie die Misterie Dweil is, wit nog ginne mens in 't Krabbegat. Mar 'n bietje kende n'al zien want IJ et d'n prefiel op Instagrem ebbe me gezien. Nie wijer vertelle n'or. Mar agge benuuwd ben kende n'op Instagrem zoeke n' op MISTERIEDWEIL11.

De Misterie Dweil et d'n gròòt art en is artstikke verliefd op d'n Vastenavend. IJ staat te trappele om mè d'n Optocht mee te lòòpe. Zijde gij ok benuuwd naar de Misterie Dweil? Volleg deze dweil dan dus op instegrem via MISTERIEDWEIL11 en ge blef op d'òògte van zijn voorbereidinge op de kommende VastenavendOptocht!Op di bericht kende gin reejaksie meer plaatse.