Krabbegat 04-02-18
Prins Nilles III ontvangt d'arte van de leste Artedragers.
In 't St. Annastratje ontving Nilles d'n Derde d'arte van d'Artedragers
Dees jaar bane d'r ellef arte zich 'n weg deur 't Krabbegat. Die arte zijn uitgezet deur 'n bont gezelschap wa zich d'Artejagers noemt. Zaterdagavend moeste d'ellef arte worre n'over'andegd aan d'n Og'eid, want tijdes d'n Intocht zal de Prins d'arte bij zich drage op weg naar 't inneme van de stadsleutel.

d'Arte wiere n'op 'n biezondere plek aan g'eid aangebje. Om persies allef 10 kwam 'n grte menigte nar 't St. Annastratje n'in 't Krabbegat waar n van d'Artejagers d'n Og'eid toesprak. Bij 't over'andege van alle n'arte blk dasse nie ammaal truggekomme zijn. Blijkbaar zijn d'arte nou al 'n geliefd verzamelopjekt, want d'r kwame d'r mar zes trug. Tog makte da Nilles III nie minder grtseg. 'd'Arte die eb ik l gre n'in ontvangst genome, en ik gaan d'r grtseg op dagge d'ellef min vijf arte, aan mijn eb toevertrouwd.', sprak d'n Og'eid.

't Sjagerijn
Bij 't ontvangst van d'arte was t'r zoveul liefde bij mekare gekomme daddut d'n Og'eid 'n goed mement lk om 't sjagerijn avvast 'n bietje op te porre en van z'n stuk te brenge. In 'n leutege stoet trok iedereen nar 't Morganstratje n'om de putdeksel steveg aan te stampe. Me kenne d'r nou wir zeker van zijn da pure leut onder ons bleft de kommede dage mette Vastenavend.Op di bericht kende gin reejaksie meer plaatse.