Gròòt Berregs Dictee 2009. 'k Docht da'k wieròòk rook.

dictee
Naar de volgende zin.

Oew zinne nakijke.