Vastenavend.nl prefiel | Zoek een ander prefiel | Ok 'n prefiel?


Di prefiel is 100% afgemakt. ZeBra

Oogste aantal punte kwis: 69 [1 keer gespeuld]
Oogste aantal punte spuit 11: 199 [1 keer gespeuld]
Leeftijd: 34
Woonplaats: Krabbegat
Klupkes waar ik aktief in zijn: DB Oe Bedoelde Da
DB Okkes Prebere
Kefeekes waar daddik kom: Ponderoos'
Bourgondiër
Ik vier Vastenavend mè: Ielleke Bergenèèr en iellek die a mar Vastenavend wil viere
Ik zijn fen van: Vastenavend.nl
't Rooie Kruus
Ik verzamel: Meziek en meziekinstremente

1 fotokes van ZeBra:

Leutig stukske meziek make méé DB Okkes Prebere