Vastenavend.nl prefiel | Zoek een ander prefiel | Ok 'n prefiel?


Marcel Hoppenbrouwers

Oogste aantal punte kwis: 0 [0 keer gespeuld]
Oogste aantal punte spuit 11: 0 [0 keer gespeuld]
Leeftijd: 52
Woonplaats: binne kort Maastricht
Klupkes waar ik aktief in zijn: in m'n eige schildersatteljee
-
Kefeekes waar daddik kom: éél veul kefeekes in de stad
éél veul kefeekes buite de stad
Ik vier Vastenavend mè: stiekskes
Ik zijn fen van: Vastenavend.nl
mahoppenbrouwers.nl
Ik verzamel: kennis van schildere

2 fotokes van Marcel Hoppenbrouwers:

ontworrepe vor d.b. Wa d'n 'Uis'ouwe m'n lillek leutig vastenavend-lampke