Oor Nou Us

Rippetisie lokasie: 't Locomotiefke
Opgericht in: 1970
Aantal leje: 13
Omepeets: www.facebook.com/OorNouUs

Bendleje van Oor Nou Us

Arian van der Aarssen (man) - kleine trom
Daan Buijsen (man) - bekkes
Erik van den Brink (man) - bas
Gerard Hunting (man) - bariton
John Reyven (man) - trombone
Kees van Hassel (man) - trompet
Lauran Moesker (man) - trompet
Pierre Janvier (man) - gròte trom
Rick van den Brink (man) - kleine trom
Ron Clarijs (man) - trombone
Ron van de Boom (man) - trompet
Ruud Bruijs (man) - trompet
Ton van de Boom (man) - trombone