't VastenavendNuuws


Inschrijve voor 't dweilbendfestival en d'optocht.

Agge oew eige wil opgeve voor 't dweilbendfestival van 18 febrewarie of voor d'optocht wa d'op 20 febrewari is dan kende da doen op 20 en 27 jannewarie in 't Stad'uis op de Grote Mart tusse 15:00 uur en 17:00 uur.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 05-02-2010

D'ekstra edisie van de Vastenavendkrant op de mat.

Vanavend wor d'ekstra edisie van de Vastenavendkrant bezurregd. T'is 'n éle dunne krant. In dees edisie sta d'...

Lees wijer

Krabbegat 15-01-2013

Rippetiesie van 't nuuwe liedje op 't Nuskesbal.

Kommende zondag is awweer de tweede edisie van 't Nuskesbal. De dag na 't Neuzebal kenne de kleine jong same me...

Lees wijer