Optocht Roete

De Optochtroete van 2021

D'n Optocht begin d'om 12:30 uur mette reklamestoet en rond 13:00 uur start 't offisjeel gedeelte

Di jaar gin Optocht deur 't Coronavirus, dus ok gin Optochtroete.


Kek ier voor de roete in 't gròòt

Kek ier voor alle deelnemers van d'Optocht

Offisjeel gedeelte
Di jaar gin Optocht deur 't Coronavirus.

De nuuwe Optochtroete

De nuuwe starttijd

Trug nar 't optochtarchief