De Vastenavenkrant leg, per wijk, klaar om uitgedeeld te worre

Op zaterdag makte tijd om de Vastenavendkrant te leze.

Zaterdagmiddag, 'n geweldeg memént om op oew gemakske de nuuwe 48 pagina tellende Vastenavendkrant éémaal deur te neme. Gistere zijn de vrouwe n'en manne van d'ICB op pad gegaan om de krant uis aan uis op de deurmat te late ploffe.

Wij sprake vandaag nog evekes mette òòfdriddakteur van de Vastenavendkrant, Eef Oosters. Sins de 65ste edisie in 2013 et Eef 't stokske overgenome van Aerlant Cloïn. Netuurlek is de krant 't rizzeltaat van 'n éél tiem, want 't zou toch wa zijn agge de krant éémaal in oew ééntje zou motte vulle. Gelukkeg edde 'n redaksie van zo'n 10 vaste medewerkers, mar ok van buitenaf ellepe d'r verschillende fotografe, schrijvers en grafiese kunstenèèrs mee. Ge mot dan denke n'aan 'n tetaal van zo'n 30 medewerkers die in nevember al beginne n'aan de nuuwe edisie.

4 pagina's in 't Nederlands
In de Vastenavendkrant die ielek jaar op de vrijdag naar 't Neuzebal wor bezorregd zijn alle tekste geschreve n'in 't Berregs dialekt. Da d'oor bij 't Vastenavendféést as slagroom op 'n taart, mar vor sommege mense n'is 't toch vrij lastig om de Berregse taal te leze. Dèèrom is beslote n'om 4 pagina's in 't Nederlands weer te geve vor wie 't Berregs nog nie machteg is. Op de pagina's 41 en 43 sta d'n samevatting van andere artikele en 't katern 'De krant in 't kort' op pagina 45 en 47 is allééneg in 't Nederlands geschreve. 'Iermee gaan me feitelek trug nar vroegere jare van de Vastenavendkrant', leg Eef uit. De krante n'uit de jare 60/70 bevatte n'ok Nederlandse tekste. 't Blef trouwes nie bij di jaar, ok de kommede jare zal de Vastenavendkrant Nederlandse katerne gaan krijge.

Proklamasie van Prins Nilles III

Begunsteger Buite Berrege
Gistere n'en vedaag krege me wir 'n òòp vrage van mense die buite Berrege wòòne, mar wel éél gère 'n Vastenavendkrant ontvange. Ge wit ommers, d'ICB-ers komme nie wijer dan Berrege. Wagge dan ken doen is gewòòn Begunstiger van Buite Berrege worre. De 3 B's zeg mar. Agge 'n donasie stort op de rekening van de Stichting Vastenavend van minimaal ellef euro wor de krant mette post opgestuurd. Ge ken ier meer infermasie vinde n'over oe dagge de Vastenavendkrant ken ontvange agge buite Berrege wòònt.sponsor

Ok vergimmes interessant om te leze.....

De 68e Vastenavendkrant valt venavend wir op de deurmat.

  • Krabbegat 22-01-2016

Op di mement zijn d'ICB-ers arstikke druk bezig om alle Vastenavendkrante overal uis aan uis te bezorrege deur ...

Lees wijer

De Vastenavendkrant leg bekant in oew brievebus.

  • Krabbegat 13-02-2019

Vanaf vrijdag 15 febrewarie ken d'm weer in oew brievebus ore valle: de Vastenavendkrant. Achtenveerteg paginaa...

Lees wijer