Prins Nilles III levert z'n Gouwe Krab in bij voorzitter Bas van Oevelen. Foto: Adri van Reijen

Prins Nilles III bedankt!

Op de leste dag van de Vastenavend edde netuurlek de Plechtege Sluiting na d'n Optocht en de Vette Dinsdag mette prijsuitreiking. Bij de Sluiting kredde nog één keer alle onvergeteleke memente van de Vastenavend. In 'n werreme Stoelemat worre n'alle emosies die di geweldege féést mè zich meebrengt, gevange in prachtege nostalgiese nummers. De Sluiting was voor Prins Nilles d'n Derde 'n éle spesjale edisie want 't was z'n leste. D'r wier dan ok uitgebreid stilgestaan bij zijn regeerperiejode die in 2007 as 'n sprookje begon.

Nie allééneg Nilles III wier bedankt, mar ok zijn eigeste Prinseske Anouk kreeg 'n oorkonde. Ge gaf 'm zoveul vrij'eid zo dattie de Prins kon zijn die t'ie was. Ok 't 'O was d'is ze mooi' kon netuurlek nie ontbreke. De kleine krabbekes van de Prins en Prinses ware n'aanwezeg op 't balkon en krege nog 'n tullep toegegooid van d'n Oòg'eid. Uiteindelek was 't mement dèèr en moest de Gouwe Krab, die fleet jaar nog wier voorzien van diamante, worre n'ingeleverd bij de voorzitter van de Stichting Vastenavend, Bas van Oevelen. ''t Mooie van Prins zijn, is dagge 't zijt gewist', sprak Bas toe. 'n Kleine versie van de Krab mag Jeroen blijve drage.

Veul Krabbe kwame persòònlek afscheid neme van de Prins

Bedéén na de Plechtege Sluiting was in 't Markiezen'of d'afscheidsresèpsie van Prins Nilles III. Al ruim voor datte n'Oòg'eid aan kwam ston t'r al 'n lange rij mè Krabbe te wachte die nog 'n leste groet wilde brenge, 'n erinnering wilde n'op'ale of em persòònlek wilde bedanke. Bekek ier op Joetjoep 'n videjooverslag van d'afscheidsresèpsie op de binneplaats van 't Markiezen'of.sponsor

Ok vergimmes interessant om te leze.....

Oe ging d'ont'ulling van Prins Nilles III ok al wir?

  • Krabbegat 17-10-2020

Me n'ebbe nog iets meer dan 2 x 11 dage op de kelender staan tot damme wete wie nou feitelek de nuuwe n'Oòg'ei...

Lees wijer

Afscheidsresèpsie Prins Nilles III.

  • Krabbegat 22-02-2020

Na veertien jaar legt Prins Nilles III z'n take neer en kom t'r 'n end aan di prinsschap. Op diverse bals en bi...

Lees wijer