Krabbegat 28-01-18
Agge t'Is Wist winnaars Dubbelstreetpereet 2018.

Vastenavend Foto-Updeet:
Agge t'Is wist mè 'm'n art sla d'over' 2: Wa d'n uis'ouwe 3: Dereddeze Foto: Féésboek Agge t'Is WistOp di bericht kende gin reejaksie meer plaatse.