Op Ellef Ellef 2019 makte Prins Nilles d'n Derde op 't Bleekveldje bekend aan alle aanwezege Krabbe om voor de veertiende, mar ok leste keer de scepter te zwaaie n'over 't Krabbegat. De langst regerende n'Oòg'eid van 't Krabbegat zou vor 't leste jaar voorop gaan in de Leut.
In lijn der verwachting zou zijn opvolleger persies 'n jaar later na de interne Gròòte Raad van de Stichting Vastenavend bij de Geit van Mie d'n Os worre voorgesteld aan alle aanwezege Krabbe. Mar Ellef Ellef 2020 liep anders. Deur 't Corona-virus bleef 't Bleekveldje angstvalleg léég. Gin komst van de Boere van de Stichting Vastenavend die vol trots same mè d'alle Krabbe de nuuwe n'Oòg'eid toejuichde. In plek dèèrvan was vieja ZuidWest TV te zien oe Prins Nilles d'n Derde afmeerde vanuit 't Slik en op Berregse grond stapte in de tredisie van d'allereerste naoorlogse Prins Nilles I, Kees Becht. Wannes d'n Derde wier dèèrbij ontvange deur drie van z'n dierekte voorgangers en de Gròòtste Boer, de Nar en Steketee.

Op 18 april wier Dirk Hopmans gevroge n'om te prate over de taak van stuntman voor de Kindervastenavend. Zijn achtergrond as kaait-surrefer en parasjuut springer ebbe d'r vor gezorregd da Dirk niks in de gate n'ad. Datte vraag eigelek 'n smoes was van de g'eime kemmissie om Dirk te polse of ij 't zag zitte n'om Nilles d'n Derde op te vollege n'as achtste naoorlogse Prins wier later pas duidelek. De 31-jarege Dirk die gebore n'en getòòge n'is in Berrege kon 't bekant nie gelòòve. 's Nachts na 't gesprek makte ij bedéén zijn verloofde Natascha Droste wakker om 't ver'aal te dele. 'n Reeks mè gesprekke vollegde. Dirk wier steeds entoesjaster om de nuuwe aanvoerder van de Leut te worre. Twijfels of t'ie 't moest doen zijn d'r nooit echt gewist. Op Ellef Ellef wier vieja 'n schitterende uitzending dan ok Prins Wannes III bekend gemakt aan alle Krabbe. Zijn Prinseleke naam is ontleend aan z'n eerste dòòpnaam Johannes. Dirk Johannes Hopmans
Wannes d'n Derde wul vooral 'n Prins zijn die d'r is vor jong tot oud. 't Blef 'n geweldege n'eer om vor 'n ele generasie de Prins te magge zijn.'

Goed bewaard g'eim
't Mag bekend zijn datter tredisiegetrouw altijd veul spekelasies zijn in 't Krabbegat wie de nuuwe n'Oòg'eid ga worre. Eél veul name wiere n'in d'afgelòòpe maande genoemd, mar tusse de veule inzendinge bij de Prinsenpoel kwam Dirk z'n naam nie één keer voorbij. Zo bleef de nuuwe n'Oòg'eid goed onder de radar. Toch nimt da nie weg datter éémaal gin vrage n'aan Dirk wiere gesteld op bevobbeld 'n verjaardag. Vaak zee Dirk dan gewòòn: Ja ik wor de nuuwe Prins, ge zal mij op tillevisie zien op Ellef Ellef. 'Netuurlek gelòòfde ginniemand da, agge zoiets zegt', glimlach Dirk. Same mè z'n vriendin wiere de mooiste ver'ale en spekelasies verzameld. Zo'n 25 annekdotes waaronder die van 'n goede vriendin die d'r van overtuigd was datte nuuwe Prins al gekoze was, of 'n ander die zee dasse di jaar gekoze n'adde vor twee Prinse bij de Stichting, wiere verzameld. Dirk knikte dan vaak en moest van binne wel lache. Al die memente staan nou in 'n persòònlek boekske wa t'ie same mè Natascha makte.

Vastenavend
De Vastenavend is Dirk mette paplepel ingegote. Intocht, Optocht, Kindervastenavend, noem 't mar op. Al vanaf kleins af aan wier niks gemist in uize Hopmans. Ellef jaar geleeje richte Dirk mè d'n paar vriende dweilbend ''t Leste Bietje' n'op waar t'ie eerst kleine trom en later grote trom oftewel boemketel speult. Dèèrmee wor ommers bekant 'n tredisie gebroke in 't Krabbegat. Z'n voorgangers Bas van Oevelen en Jeroen van Wijk speule immers beide trombone. Ok Nar Diemer bespeult da d'instrement. Mar Dirk dus nie, al'oewel as kleine jong attie wel 'n eige trombone gemakt van peeveecee pijpe.

As Krabbeke was Dirk al gròòt bewonderaar van de Prins en da was bij z'n geboorte Manus I en tijdes zijn jeugd Wannes II. 'Ik dòòmde as kind wel eens over om Prins te worre', want de Prins vond Dirk van alle 'pakkedragers' altijd wel 't méést bijzonder. Nim nou bevobbeld zo'n mement datte Prins òòg in z'n Gerijke oe persòònlek 'n groet brengt. 'Da blef toch 'n geweldeg mement, en nie allééneg as kind or' Zellefs fleet jaar bij de start van d'n Optocht ad Dirk nog zo'n mement. 'Ik zag Nilles d'n Derde dèèr òòg op de Prinsewage staan die me aankeek en 'n groet brocht. Da blef éél spesjaal. Of dagge nou 5 of 31 jaar zijt' De eerste echte errinnering aan de Vastenavend is vor Dirk ok 'n mement mette n'Oòg'eid. Rond 1996 konde bij de BRTO belle mette Prins. Mè d'n vaste n'uislijn belde Dirk mè Wannes II en vroeg toen waar 't Slikpeleis leg. Bas kwam toen mè d'n prachtege roete die begon op 't stesjon mette Kraaijeberreg ekspres. 'ier links, dan dèèr rechts afslaan', 't antwoord makte diepe n'indruk op de nuuwe Prins. De knalle bij de n'Intocht zijn Dirk ok bijgebleve van vroeger. 't Ouwerlek uis stond vlak bij 't stesjon en dèèr oorde n'ij altijd die knalle erreg goed bij de start van de n'Intocht. 'Ieleke keer wir 'n éél spannend mement.'

Op zijn basesschool, School Oost, vierde ze netuurlek ok Vastenavend. Dirk erinnert zich 't verkleed knutsele nog éél goed, mar ok 't prijsdweile of de n'Optocht op school. 't Zijn ammaal mooie erinneringe van vroeger. De leste jare vierde Dirk altijd Vastenavend mè z'n dweilbendje 't Leste Bietje. 'Geweldeg om mè d'n dweilbend van kefee nar kefee te gaan. Mooi, mar dan beleefde de Vastenavend wel mè d'òògkleppe n'op'. Vieja 'n vriend van de bend kwam d'r ok wel eens 'n groep van bove de reviere naar Berrege. Dèèr zat iemand bij die niks ad mette Vastenavend, mar nou volledeg om is. 'In z'n Spotify lijst mè méést gepeulde nummers staan nou stéévast 'n aantal Vastenavendliedjes, mooi toch?' Wa d'n Vastenavend kepleet makt vor Dirk? Van die kleine intieme geluksmementjes. Vaak zit de schoon'eid van di féést in die kleine dinge, dagge puur me d'oew eige belééft. Zo'n mement ontstaat vaak spontaan en kan overal zijn. 'Da makt de Vastenavend echt 'n uniek féést.'

Tijdens zijn studie Stedebouwkunde è Dirk 4 jaar op kamers gezete n'in Tilburg. Tijdes die studie was er vaak 'n afspraak mè d'n aantal uisgenote om 'n keer vor 'n avend de Berregse Vastenavend in te wissele om Carnaval te viere buite Berrege. 'K'eb altijd gezeed, da wil ik toch 'n keer meemake, mar t'is d'r gewòòn nog nooit van gekomme' Steeds besloot Dirk op 't leste mement om toch mar in 't Krabbegat te blijve.

Corona jaar
Op 't Bleekveldje blef de bekendmaking 't allermooiste, mar Dirk is zeer positief over oe de Stichting Vastenavend 'n alternetief è gezocht. 'D'r is 't maksimale n'uitg'aald wa mogelek was gezien de omstandeg'ede' D'r is netuurlek nagedocht oe de nuuwe n'Oòg'eid bekend zou moete worre gemakt, mar d'r is nooit echt overwoge n'om 't eemaal over te slaan en 't bevobbeld 'n jaar uit te stelle. 'Da zou ik zellef ok nie wille n'or, dan zou ik 't nog 'n jaar g'eim motte n'ouwe. Da zou nie meevalle', grapt Dirk. De bekendmaking mot juist worre gezien as 'n lichtpuntje. 'n Biezonder moment binne de Vastenavend, juist in Corona tijd. Over de Vastenavend, die op 't mement op 't punt sta van beginne, is de nuuwe Prins blij damme toch nie alles ebbe n'afgeblaze di jaar wa d'in sommege plaatste wel is gebeurd. Datter toch gezocht wor nar mogelek'ede oe klein die soms ok zijn en oe lasteg 't soms ok is. Zeker nou de regels keer op keer wir worre n'aangescherrept zowas nou ok wir mette n'avendklok. 'Op zoek gaan naar kanse, waar kenne me toch mè mekare iets moois neerzette, dèèr zijn Krabbe goed in' Netuurlek zulle me de spiksplinter nuuwe n'Oòg'eid nog gaan zien dees dage. Al is 't nie zowas normaal bij 'n Vastenavendbal of in 'n bouwkot bij 'n bouwclub. Over oe damme kennis kunne make mette nuuwe aanvoerder van de Leut wil Dirk nog nie teveul verklappe. 'D'r lòòpe wel wa dinge om op 'n mooie menier de verbinding te zoeke' Of me di jaar ok al kennis kenne make mè d't nuuwe Prinseske blef nog 'n vraagteke. 'Wie wit' De kommede Vastenavend is nie alééneg vor de nuuwe Prins 'n apart jaar, mar ok vor zijn, inmiddels ouwe, dweilbendje wor 't uiteraard 'n ander jaar dan normaal. 'Ze zijn dèèr namelek op zoek nar nuuwe bendleje. D'r is in ielek geval 'n vacature vor de gròòte trom.'

Wannes III
De nuuwe n'Oòg'eid wil vooral veul entoesjasme n'uitstrale, de leut beleve mè d'éél oew ziel en zaleg'eid. Ope en benaderbaar. 't Féést beleve same mè d'alle Krabbe. De Prins wil d'r juist ok zijn vor de kleinste Krabbekes, mar ok vor de veule ouwere Krabbe die onze Vastenavend rijk is. Zo is er de wens om juist bij d'ouwere lengst te gaan of 'n bezoek te brenge n'aan de basesschole. Binne de Berregse Vastenavend edde de 'Ridder in de orde van de ééuwige jeugd' waarin 'n aantal ouwe Berregenèère zijn opgenome. Mie d'n Os was één van d'eerste. Da soort tredisies sprik de nuuwe n'Oòg'eid zeker ok aan. Over de toekomst is Dirk elder 'De kontienuuwieteit van 't féést is éél belangrijk zo damme nog veule jare di prachtege féést mè mekare magge beleve op 'n menier waar iedereen zijn of aar invulling aan ken geve' 't Is goed om aan tredisies vast t'ouwe en di vast t'ouwe dèèr waar 't mogelek is. Waar 't nie fijn voelt, motte ok de mogelek'eid ebbe om te verandere. Tredisies kenne allééneg mar worre be'ouwe agge ok ope sta vor veranderinge. Dèèr motte op 'n fleksiebele menier mee omgaan.

Binne de Stichting Vastenavend is Dirk éél artelek ontvange. 'Echt 'n werrem bad waar dagge n'in terecht kom' Al is d'r nog nie mè d'iedereen kennis gemakt deur alle Coronaregels. Mette andere 'pakkedragers' is netuurlek veul overleg. Zeker ok mè z'n voorganger Jeroen van Wijk. 'Ik òòp de tijd te krijge n'om in m'n rol te groeie' Nou dagge de leste tijd veul binne è motte zitte è Dirk veul tijd g'ad om zich goed voor te bereije. D'r zal veul op de nuuwe Prins afkomme. Vastenavend viere n'in de anoniemieteit of op pad mè z'n dweilbendje zal d'r nou netuurlek nie meer in zitte. Dirk ken echter nie wachte n'om in z'n nuuwe rol as Prins Wannes d'n Derde aanvoerder van de Leut te magge zijn en is dèèrom ok vol verwachting van watter op 'm af ga komme. 'D'r zal veul verandere n'al is 't méést belangrijke n'om gewòòn oew eige te blijve.'

Op Ellef Ellef 2021 ston Prins Wannes III vor t'eerst bij de Geit van Mie d'n Os op 't Bleekveldje om 't licht op groen te zette vor 'n nuuwe Vastenavend. Vor t'eerst kon d'n Oòg'eid alle Krabbe n'in levede lijve ontmoete.

Titulatuur - Prins Wannes d'n Derde

Zijne koneklukke Oòg'eid Prins Wannes d'n derde
Eer van de Kop van't Oòfd totte Kongo en van de Noordschans totte Zuidschans
Prinselek Potentaat van d'n Potas, redder van de rede van Reimerswaal
Kommandeur van De Kaai
Gròòt Vliegenier bove de Binneschelde, 't ouwe Zwembad, de Kiekedepot en de Kogelvangers
Eerser van de luchte n'én de lande bij de Bekaf
Opper-Toewan van alle trommelèèrs, tutterèèrs en tjeppers
Barrem'arteg bescherrem'eer van alle Stééngoeie Dweile
Enz., enz., enz.

Wa motte wete van - Prins Wannes d'n Derde

• Vastenavend 2021 komst van Zijne koneklukke Oòg'eid Prins Wannes III
• Dirk Hopmans is gebore n'op 6 mèèrt 1989
• Zijn tweede naam is Johannes, vandèèr de naam Wannes.
• Dirk Hopmans is d'achtste naoorlogse Prins
• Dirk speulde gròòte trom (boemketel) bij Dweilbend 't Leste Bietje
• De nuuwe n'Oòg'eid è d'n Prinseske genaamd Natascha Droste.
• De Driepikkel en dasklip van de n'Oòg'eid is van Wannes I gewist.
• 't Net van de n'Oòg'eid is van z'n voorganger Nilles III gewist.