Schatbewaarders van de Berregse Vastenavend
't Veldteke is 'n klupke da perbeer mense bij mekare te brenge, die d'r eige toelegge n'op 't verzamele van Bergs vastenavendmatteriaal. Voorop sta d't kompletere van de verzamelinge. Ok wille me meer over de Bergse vastenavend en z'n iestorie te wete zien te komme. Me 'n ebbe al ruim 50 leeje en da worre d'r steeds meer.
De doelstellinge die d'oprichters in 1983 voor òòge n'adde gelde nog steeds:

1. 't bevordere van 't verzamele van spulle van de Berregse Vastenavend.
2. 't bevorderen van de kennis over de Berregse Vastenavend.

Aan 't be'ale van die doelstellinge wor geworreke deur 't ouwe van bijéénkomste voor de leeje, waar ze kenne tuitele. De klup kreg d'ok welles wa van mense die t'r wa minder om geve om al da spul te beware. Die matteriale worre dan verloot onder de leeje waarbij de mense die 't toevalleg al ebbe nie meelote.

Ielek jaar worter op de dag van 't Neuzebal 'n Ruilmart gouwe. Da doen me n'al vanaf 1984, dus zo gauw as daddet kon. De Ruilmart is van 12:00 uur tot 16:00 uur bij ons kluplokaal Den Enghel, Gròòte Mart 19.

Iederéén, of t'ie nouw wel of nie lid is, mag dèèrzo zomar komme om te tuitele en zo te perbere om z'n verzameling uit te breie. Ge ken dan netuurlek wel wa van oe eige spullekes meeneme om te tuitele of ge ken wa kòòpe n'of verkòòpe.
Van eiges zijn d'r ok nog andere soorte n'avende en middage binne 't klupke. Zo worter mè d'n bietje regelmaat maar nie op vaste tijje geruild, me kijke welles nar fillemkes uit d'n ouwe dòòs, me gaan swijle nar evenemente of plekskes die wa te make n'ebbe mè vastenavend of carreneval, enzowijer.

Eél leutege en interessante bijèènkomste zijn d'r amme 'n spreker ebbe. Die vertel dan zo'n bietje over wattie doe of gedaan et en dan kom d'altijd weer wa meer te wete. Zo ebbe Willem Loeff en Aerlandt Cloïn mè Joost Eijkman 'n òòp uit de doeke gedaan over 't make van de vastenavendkrant, vertelde d'n Bes over d'iestorie en Rens van Tilborg en Jan Slokkers over 't Steketee zijn. Omda Steketee onze bescherm'eer is wete me n'ok altijd wa meer over de achtergrond van 't veldteke zodra t'r 'n nuuw uitkom.

Me komme ielek jaar voor 't eerst bij mekare zo om en nabij ellef-ellef. Me neme dan 't seizoen deur en bekijke n't nuuwe veldteke as Steketee tijd et.
Bij alles wa me doen is 't éél erreg nòòdeg da d't lekker aanvoelt, da's nogal wiebes. Ge ken ok bij 't klupke te biechte komme agge wa goeie raad nòòdeg et over 't tuitele van spulle mee 'n ander. Veral bij 't zoeke nar d'ouwere veldtekes, waarvan d'r al nie veul ware en die ge tellekes moeieleker ken vinde, voeld't goed aan agge te wete ken komme of dagge bevobbeld goeie zake doet bij 't tuitele om mar 's wa te noeme, of dagge te make n'et mè d'n echt veldteke of 'n nepper.

Oe 't begon en wijer gong
Ge wil netuurlek gèère wete oe d't Veldteke nou eigelek is begonne. Da summe n'oe vertelle. Twee verzamelèèrs kwame mekare in 1981 tege bij een veiling van Terre des Hommes. D'r was vantevore aangekondegd datter ok wa spullekes van de Berregse vastenavend te kòòp zouwe zijn in 'n kramke van d'n Bes (agge nog jong zijt: da was Willem Besling, jààrelang sikkeretares en archivares bij de Stichting Vastenavend). Bij da kramke is de vonk overgesloge. Van 't één kwam 't ander, mar d'r ging nog evekes overèèn voordatter 'n klupke kwam. 'N kind doeter ommers ok nege maande n'over voorda d't 't daglicht te zien kregt.


D'n allereerste openbare bijèènkomst was op woensdag 13 april 1983. De twee verzamelèèrs adde dèèrvoor wa dinge n'op pepier gezet en die staan nou nog steeds as 'n uis. In de jare die vollegde kwame d'r ielek jaar wir nuuwe leeje bij. Ge wit oe da d't dan gaat, éé? Dan komter 'n keer 'n jubelee. Toen me in 1994 persies 11 jare n'oud ware zijn d'r om da te viere spejaale straatnaambordjes ont'uld in d'onderdeurgang van de Gevangenepoort. Da stukse Berrege kreeg de naam Veldtekenallee. En omda t'r dèèr gin 'uskes te vinde zijn wier t'r ok nog aangegeve aan welleke kant d'eve nummers oorde te staan en aan welleke kant d'oneve nummers.

Me liete n'as klupke ok nog zien wa me doen. Twee kere was t'r 'n ekspesitie in 't Markiezenhof en de voorbereidinge dèèrvoor brochte weer nuuwe weteswaardegede bove. Zo organiseerde 't Veldteke in 2000, omda de Berregse Vastenavend toen 5 x 11 jare was, d'ekspesisie "Vastenavend Uitgeleed!".
Nouw, da d'ebbe ze gewete n'or, in 't Markiezenhof. Mar ééne keer dèèrvoor kwame d'r meer mensen naar 'n tentòònstelling kijke. Diejen vastenavend van 2000 liepe d'r dik meer dan tienduuzend in drie weke tijd deur de voordeur! Me n'ebbe toen ok 'n boekske n'uitgegeve (da d'itte 't zellefde as d'ekspesisie) en 'n stikgèèf affiesje. Naar aflòòp adde me dèèr éélemaal niks mir van over. Deur de verkòòp van de boekskes en d'affiesjes adde me toen wa cente n'in kas gekrege en da kriebelde. Me vonde da me dèèrmee wa trug moeste doen voor Berrege. Na lang wikke en wege ed 't Veldteke n'op 23 april 2005 bij 't 22-jareg bestaan de bevolking 'n beeldje geschonke. Ge mot 'r wel vor om'òòg kijke om 't te kenne zien, want 't hang op d'n oek van de Moeregrebstraat en de Morganstraat.

Ge zie dan 'n persòòn, gin manneke en gin vrouwke, mè wa veldtekes en 'n schatkistje. Da sla d'op d'eretitel van 't Veldteke: Schatbewaarders van de Berregse Vastenavend.
Ge ziedet, me zitte nie stil en me n'ebbe nog ideeje zat vor de kommende jare.

Interesse of wilde meer wete?
't Veldteke is t'r voor iederéén die veul om de spullekes van de Berregse vastenavend gift. Da d'oeve nie persee mense te zijn die in Berrege wòòne.
Agge meer wil wete of lid wil worre kende meele naar:

Verzamelklup 't Veldteke
veldteke@gmail.com
www.tveldteke.nl
Féésboek Veldteke
Instegrem Veldteke