't Bergse liedjesatelier

Oenneer: 15-11-2023
Tijd: 20:00 uur
Lekasie: 't Gròòt Arsenaal

In de wurreksjop 't Bergse liedjesatelier draai d't om 't krejeere van oew eigeste Berregse liedjestekst. 't Is 'n unieke kans om oew krejetieviteit de vrijje lòòp te late n'en 'n persòònlek liedje te lere make.

Edde 'n leuteg idee vor 'n liedje en wa begeleiding nòòdeg om di te vertale nar 'n tekst vor 'n liedje? Op dees avend kom dees vraag, mè veule n'andere vrage, n'op 'n leutege menier aan bod. As deelnemer kredde begeleiding en wor d'oe geïnspireerd om oew eigeste ideeje n'om te zette n'in kekrete liedjestekste. Ge kreg praktiese tips en andvatte vor 't schrijve van 'n liedjestekst. Denk ierbij bevobbeld aan rijmritme/schema, rijmwoorde, opbouw, meziekkeuze n'en 't gebruike van 't Berregs in 'n liedje.

Aan 't eind van de wurreksjop edde messchient al 'n zellefgeschreve Berregs liedje, 'n tastbaar rizzeltaat van oew krejetieviteit en inzet.

Meer infermasie kende ier vinde.

't Neuzebal

Oenneer: 20-01-2024
Tijd: 20:30 uur
Lekasie: De Stoelemat

De bekendmaking van 't nuuwe Vastenavendliedje in de Stoelemat deur d'Oòg'eid Wannes III.

Let op: Ier edde 'n toegangskaart vor nòòdeg. Waar dagge die ken kòòpe (verkòòppunte n'en diegietaal) en vor welleke prijs òòrde zodra d'r meer bekend wor gemakt.

Wagetjes Kijke

Oenneer: 07-02-2024
Tijd: 13:00 uur
Lekasie: 't Konterscherp en De Stadsschuur

Kijke n'op 't Konterscherp en in de Stadsschuur naar de bouwsels van de Berregse bouwers. 's Middags vanaf 13:00 uur zijn mè name de kinders en de wa d'ouwere Berregenèère van arte welkom. s'Aves ken iederéén 'n bezoek brenge n'aan de bouwkote. Vergit de bouwers nie te sponsere deur bevobbeld 'n pin of insigne te kòòpe.

G'oef nie te lòòpe naar de bouwkote, ge ken mette grates bus op weg nar alle bouwsels. Let op, de businfermasie ken nog wa wijzige. Op Vastenavend.nl ouwe me n'oe op d'òògte.

Opstapplaatse
Kefee Anja's Oosterwaal
Kefee 't Slik / De Schorre
Kefee De Kaai
Kefee Krijne (rijtuigweg/dubbelstraat)

De busse gaan vanaf 20:00 uur rijje.
Let op, want de leste bus vertrek d'om 23:45 vanaf 't Konterscherp.

Oew evenement in de kelender

Edde zellef ok 'n evenement? Meel dan alle infermasie naar reejaksie @ vastenavend.nl. Perbeer naam, lokasie en de datum mè starttijd van 't evenement deur te geve. Stuur ok 'n omschrijving van oew evenement mee.

Agge ok 'n pooster van oew evenement et, meel die dan ok bedéén naar reejaksie @ vastenavend.nl. Let op dagge 'n pooster stuurt in òòge resolusie. 't Liefst minimaal 1000 pixels. Agge 'n pooster et mè d'éél veul MB's dan madde netuurlek ok 'n WeTransfer sture.