Di jaar val Ellef Ellef op 'n zaterdag. Op Ellef Ellef zal om ellef over ellef 't licht vor 'n nuuwe Vastenavend op groen worre gezet bij de Geit van Mie d'n Os. Da duur nog:

Op d'n Ellefde van d'n Ellefde wor d'om Ellef over Ellef 't Vastenavend­vuurke offiesjeel aangestoke. Eerder op de n'avend wor de Gròòte Raadsvergadering g'ouwe vor alle Boere van de Stichting Vastenavend. In die vergadering worre de Gròòtste Boer en Prins gekoze, die dan wir Steketee en de Nar aanwijze. Na de vergadering en 't verbrande van 't errepellòòf komme n'alle Boere n'in 'n stoet mè fakkels en meziek nar 't Bleekveldje gelòòpe n'om dèèr de belofte n'aan de Geit af te legge. 'n Plechteg mement waar 't ver'aal van 'n nuuwe Vastenavend zal beginne. Om presies ellef over ellef sla de Nar eerst ellef keer op 'n buis. Dèèrnaar wor 't Mie d'n Os gezonge.

Op Ellef Ellef wor 't licht op groen gezet vor 'n nuuwe Vastenavend

Amme 'n nuuwe Prins, Nar, Gròòtste Boer of Steketee magge verwelkomme dan zal de voorzitter van de Stichting Vastenavend die bekend make n'aan alle Krabbe op 't Bleekveldje. Vervolleges zal de Gròòtste Boer regel vor regel de Kale n'Eed uitspreke die dan steeds deur alle aanwezege Krabbe wor nagesproke. En zo spreke me messenalle de belofte n'uit vor 'n nuuwe geweldege Vastenavend.

Nie allééneg de Gròòtste Boer kom d'aan 't woord op Ellef Ellef. Ok de n'Oòg'eid, gekleed in visnet, zuidwester en z'n Gouwe Krab, sprikt alle Krabbe toe deur in t'ake n'op 't nuuwe motto en zo de bases te legge vor 'n nuuwe Vastenavend in zijn slotwoord. De n'Oòg'eid è same mè d'alle Krabbe vol vureg uitgekeke nar di mement. 'De ruuk van oew Vastenavendbulle, t'ore van de Kale n'Eed en 't aanschouwe van onze lieve Geit' makt da d'ieleke Krab wir werrem wor vor 'n nuuwe Vastenavend. De Geit kreg 'n krans van boerekool, spruite, prei en wortels om z'n nek g'ange waarnaar 't licht vor de nuuwe Vastenavend offiesjeel op groen wor gezet, as teke datte voorbereidsels vor 'n stikstéén gèève Vastenavend wir zijn begonne. Dèèrnaar wor 't Vastenavendliedje van fleet jaar gezonge n'en tot slot de Zeuvesprong gedanst.

Op Ellef Ellef 2021 ston Prins Wannes III vor t'eerst bij de Geit van Mie d'n Os op 't Bleekveldje om 't licht op groen te zette vor 'n nuuwe Vastenavend. Vor t'eerst kon d'n Oòg'eid alle Krabbe n'in levede lijve ontmoete.

Feitjes over Ellef Ellef en 't Geitje

• 't Bleekveldje è z'n naam te danke n'aan 't feit dasse vroeger op di veldje wasgoed bleekte
• Mie d'n Os wier gebore n'as Mie Verbiest in 1869
• D'r bijnaam Mie d'n Os è ze te danke n'aan aar vader die as tuinder in Berrege n'as één van de n'eerste 'n Os aanschafte
• Over oe 't Geitje 'n stukske van z'n uier kwijt rakte zijn verschillende ver'ale. 't Méést bekende ver'aal is da Mie d'n Os en aar Geitje 'n militèère kapel tegekwam en 't Geitje zo schrok van 't geluid van de kapel dasse 'n sprong makte in 't prikkeldraad en zo 'n stukske van d'r uier kwijt rakte
• Ok zou 't kenne zijn datte Geit z'n oranje strikske kwijt rakte. Later zou strikske stukske geworre zijn. Mar d'r is ok 'n ver'aal daddet te make n'et mette femilie Nijssen uit 'de Stukke' femilie. Mie raakte toen ze aar Geit binne aalde d'r stuk kwijt.
• In 1959 is 't idee ontstaan om 'n beeld te make van de Geit van Mie d'n Os
• 't Standbééld van 't Geitje op 't Bleekveldje is van kunstenèèr Anton van Meurs
• In 1959 wier d'ellefde stéén ingemetseld deur Prins Wannes I in de sokkel van 't Geitje
• 't Geitje wier na d'Intocht van 1960 op 27 febrewarie ont'ult op 't Bleekveldje
• Bij die ont'ulling wier 'n looje koker mè d'ellef vrage n'en antwoorde n'aan ellef Berregenèère n'in de sokkel verstopt over oe de stad d'r ellef jaar later uit zou zien
• In de sokkel sta d't uisadres van de Geit: 11E. 't Adres was toch 11 éé? en zo ontston 11E
• In 2011 krege n'alle bekende van Mie d'n Os 'n n'éél spesjaal veldteke mee d't stukske uier van de Geit van Mie d'n Os
• In 2017 kreeg de Geit begin nevember de vaste mast mè verlichting. Dèèrvoor wier de Geit op Ellef Ellef verlicht mè d'n bouwspot die aan 'n draad bove de Geit wier g'ange.

Veul infermasie over Ellef Ellef en de Geit van Mie d'n Os vinde n'in 't boek 'Belofte n'aan de Geit' wa d'in 2015 wier uitgegeve deur Stichting Vastenavend.

't Mie d'n Os

Okwel 't Volkslied van de Vastenavend. Iedereen nimt òòfddeksels af en zingt mè z'n dumpke van z'n linker and aan z'n nuske

Mie d'n Os die ad 'n Geitje
Mie d'n Os die ad 'n Geitje
En 't was in z'n leste strijd
't Was 'n stukske van z'n uier kwijt
O, 't is zonde van da béésje

Waar motte persies zijn?

Ge mot netuurlek op 't Bleekveldje zijn in 't Krabbegat. Zurreg dagge d'r om 22:50 uur zijt. Dan witte zeker dagge niks mist.
Tip: Vergit de vollegende dag nie vrij te neme

Edde kaarte nòòdeg?

Nee, ier edde gin kaarte vor nòòdeg en g'oef ok nie vooraf te reservere.

Videjoos over Ellef Ellef

Kom avvast eemaal in de stemming mè videjoos over Ellef Ellef

Ellef Ellef 2021 - 'n korte seremonie op 't Bleekveldje

Ellef Ellef in 't nuuws

Oenneer was Ellef Ellef in 't nuuws. Me n'ebbe 'n overzicht vor oe

D'n Ellefde van d'n Ellefde 2021 in 't Krabbegat

12-11-2021

Drukte bij 't op'ale van de polsbandjes

11-11-2021

Oòg'eid Wannes III is klaar om 't licht op groen te zette

11-11-2021

Ellef Ellef ga deur in 'n korte seremonie op 't Bleekveldje

04-11-2021

Geméénte è nog gin vergunning vor Ellef Ellef afgegeve

30-10-2021

Voortaan gin verbrande van 't errepellòòf meer bij de Draak

07-09-2021

Bekant leeg Bleekveldje op Ellef Ellef

12-11-2020

Mè nog 77 dage tot Ellef Ellef blef 't spannend

26-08-2020

Ellef Ellef viering en Kale n'Eed

12-11-2019

Boereprotest op 't Bleekveldje

11-11-2019

Nog Ellef dage tot Ellef Ellef. Edde d'r ok zo veul zin in?

30-10-2019

't Geitje sta d'op 't mement ieleke n'avend in 't donker

14-06-2018

De Geit kreg nuuwe verlichting op 't Bleekveldje

09-11-2017

De Oeteldonksche Club van 1882 bij d'n ellefde van d'n ellefde

11-11-2009

De kale n'eed bij de geit

12-11-2004