Oòg'eid Wannes III is klaar om 't licht op groen te zette

  • Krabbegat 11-11-21

Wannes III is klaar om venavend 't licht op groen te zette vor 'n spiksplinter nuuwe Vastenavend

Veul Krabbe ebbe d'r rijk'alzend nar uitgekeke n'om eindelek wir Ellef Ellef te magge viere. Venavend is 't dan eindelek zover en moge me wir 'n Kale n'Eed aflegge bij de Geit van Mie d'n Os op 't bekende Bleekveldje. Nie allééneg éél veul Krabbe, mar zeker ok onze n'Oòg'eid Prins Wannes III kekt uit naar 't mement om eindelek alle Krabbe te ontmoete. Fleet jaar kreeg 't Krabbegat 'n nuuwe n'Oòg'eid. 'n Unieke gebeurtenis wa nog mar zeuve keer eerder gebeurde. Mar deur 't Corona-virus ging de Ellef Ellef viering fleet jaar nie zowas gepland en moeste me vieja de tillevisie kennis make mette nuuwe n'Oòg'eid. Prins Wannes d'n Derde meerde vanuit 't Slik aan op Berregse grond en stapte zo in de tredisie van d'allereerste naoorlogse Prins Nilles I, Kees Becht. Venavend, etzij mè beperkende maatregele, kenne me dan eindelek écht kennismake mè Prins Wannes III die al in de startblokke klaarstaat: 'Vor mij mag 't sebiet al zijn, ik ken bekant nie wachte.'

Ongeveer 'n jaar na onze n'eerste kenismaking mette nuuwe Prins sprake me van Vastenavend.nl wir mette n'aanvoerder van de leut. 'Leuteg om wir eens trug te blikke', begint de n'Oòg'eid 't gesprek. Al was 't netuurlek 'n apart jaar in alle n'opzichte. 'Mar gezien alle omstandeg'ede ebbe me 't maksiemale d'r uit g'aald, want d'r ware éél veul beperkinge. Al zulle sommege 't messchient nie zo ervare.' De n'Oòg'eid is blij daddut toch in aangepaste vorrem is deurgegaan en nie eemaal is afgeblaze. 'Vor veul Krabbe is de Vastenavend ielek jaar 'n lichtpuntje om naar uit te kijke. Belangrijk damme n'ok fleet jaar dèèr invulling aan ebbe kenne geve.'

Zellef ette n'Oòg'eid fleet jaar ok vaak tuis mè z'n Prinseske Natascha Vastenavend motte viere. 'Me n'adde 't uis eemaal versierd en draaide veul Vastenavendmeziek.' Da leste doet de nuuwe n'Oòg'eid trouwes t'ééle jaar deur. Dèèr oef 't gin Vastenavend vor te zijn, ok na 't Valle van de Kraai klinkt d'echte Berregse Vastenavendmeziek in uize Hopmans. 'Zeker agge in 'n dweilbendje n'et gespeuld zit datter gewòònweg in.'

Interaksie
Waar Wannes d'n Derde enorrem naar uitkekt is d'interaksie mè d'alle Krabbe. 'Fleet jaar was 't éél veul zende, voornamelek vieja 'n lens, mar d'r kwam deur die kamera niks trug. 'n Gemis madde wel zegge. Straks op 't Bleekveldje kredde n'ok reejaksies trug van alle Krabbe waar dagge bedéén op in ken ake, dèèr kek ik naar uit, die interaksie die fleet jaar zo wier gemist.'

Gelukkeg magge me dus wir naar 't Bleekveldje en kekt de Prins uit nar 't mement om alle Krabbe toe te spreke en onze Geit wir 'n krans om t'ange. Toch zulle d'r ok Krabbe tuis blijve. 'Dèèrom is 't ok goed datte Kale n'Eed dees jaar ok wor uitgezonde n'op ZuidWest TV zo damme iederéén de mogelek'eid biede n'om 't mee te make. Zo is 't toch toegankelek vor iederéén die d'r nie kan of wul zijn dees jaar. Gin misverstand, 't liefst staan me dèèr zonder QR kode en ekkes om 't veldje, lat da duidelek zijn, mar agge kekt nar vandaag de dag meddut Coronavirus dan is da gewòònweg nòòdeg op 't mement. Me n'ebbe d'r ok 'n korte seremonie van gemakt. 't Licht wor wel wir op groen gezet donderdag­avend. De offisjele start van de Vastenavend, 'n jubeljaar waarin me stilstaan bij 7x11 jaar na-oorlogse Vastenavend in 't Krabbegat.', zo licht Wannes III toe.

Errepelòòf
Vor de Stichting Vastenavend kent Ellef Ellef ok 'n ander begin dan normaal. Eerder wier al duidelek datte Draak d'ambisie et om 'n Miesjelèn-ster te ale en dèèrom is 't vor de Stichting Vastenavend nie meer mogelek om dèèr bij de Sinte-Mèèrteschouw 't errepelòòf te verbrande. De interne viering van de Stichting Vastenavend zal dees jaar dèèrom bij 't Groene Pèèrd plaatsvinde aan d'andere kant van de Gròòte Mart. 't Errepelòòf zal in de tuin van de Gertrudiskerk worre verbrand. Zo is toch 'n nuuwe invulling gegeve n'aan 'n langlòòpende tredisie. Wannes III voegt toe: 'Tredisies motte be'ouwe dèèr waar mogelek, mar addut lasteg wor dan motte de fleksiebieliteit tòòne n'om oe aan te passe.'

Leve n'in de brouwerij!
't Nuuwe motto is afgelòòpe vrijdag bekend gemakt deur de Stichting Vastenavend mette konvokasie. Op 'n voorlichtingsavend mè d't bestuur van Pottas & Co. & Zn. wier aangetòònd datter genogt alcohol in de grond zit om Berrege wir finansjeel gezond te make. Deur verschillende laborante wier toen aangetòònd datte alcohol van geweldege kwaliteit is, mar liefst 7x11 present! De finasjele redding van Berrege is deur de gevonde alcoholbron nabij. Me komme wir bove Jan!

Fleet jaar stonne me n'in bloei, 'n Vastenavend van erremoei, want 'n Krab die mot nar buite. D'r is dees jaar eindelek wir Leve n'in de brouwerij! 't Nuuwe motto was bij de n'Oòg'eid al 'n tijdje bekend, mar uiteraard nog arstikke g'eim. 'Opvallend om dan t'ore oe vaak dagge mense 't oor zegge datter wir leve n'in de brouwerij mot komme. Vaak moest ik dan in m'n eige n'eve lache.', bekend Wannes III. Op de vraag waar 't motto van kommede Vastenavend vor onze n'Oòg'eid vor staat gif t'ie vooral aan damme n'ons voornamelek motte richte n'op 't werrekwoord 'leve' in 't nuuwe motto. Ge mag wir naar buite, me gaan d'r wir tegenaan. En mè d'n nuuwe Vastenavend in de startblokke 'n waar'eid waar dagge nie om'één ken. Klaar vor 't 7x11 jareg jubeljaar waar d'n Oòg'eid op vooruit kekt: 'Mijn eerste jaar was 'n diegietaal jaar die vooral vieja de tillevisie en op t'internet verliep, 't tweede jaar ebbe me bedéén al 'n geweldeg jubeleejum te viere mè z'n alle. De derde keer zal feitelek vor mij pas vor t'eerst 'n 'normale' Vastenavend zijn. 'n Mooie start, want ge wit alle goeie dinge komme n'in drieën.'
In 't jubeleejemjaar gaan unieke dinge gebeure, dèèr gadde binnekort al meer over ore, mar op 't mement mag de n'Oòg'eid netuurlek nog nie te veul verklappe. Eerst gaan me venavend 't licht vor 'n nuuwe Vastenavend op groen zette.

Ok vergimmes interessant om te lezen...