Gin trediesjenele Vastenavend­optocht: mogelek wel 'n alternetief later in 't jaar

  • Krabbegat 24-12-21

Ok de trediesjenele n'Optocht van 2022 wor wir afgelast

Deur de maatregele n'en de dèèrmee gepaard gaande vertraging bij de bouwclubs, zal de trediesjenele Vastenavendoptocht op dinsdag 1 mèèrt 2022 niet deurgaan. Me zitte nog steeds in Coronatijd en deur d'opkomst van d'Omikron variant ebbe me op 't mement wir 'n lok doown. Steeds wiere n'al Optochte n'afgezeed uit andere plaatse en elaas mot ok 't Krabbegat de n'Optocht schrappe. Dees jaar zou de n'Optocht van 2021 deur de strate van 't Krabbegat trekke n'op 16 febrewarie, mar ok die ging nie deur. En nou motte me tot de konklussie komme damme twee jaar op rij de n'Optocht motte misse.

De Stichting Vastenavend wil netuurlek wel perspektief biede n'en òòpt later in 't jaar wél 'n Optocht in welleke vorrem dan ok te kenne n'organisere. Di d'in overleg mette bouwclubs.

De Stichting Vastenavend ga t'r zowas altijd vanuit daddut glas allef vol is en span zich in om alles te doen om 't òògst aalbare binne 't mogeleke te reejaliseere. Datter 'n Vastenavend is, da sta d'as 'n paal bove water. Mar op welleke menier, da lat zich nog raaje. In de kommede weke wor gewerrekt aan 'n plan mè watter wél mogelek is tijdes onze Vastenavend. Oe datta plan d'r uitkom te zien ang netuurlek same mette verwachte maatregele. De Stichting Vastenavend òòpt begin febrewarie, dus vóór 't Neuzebal (of eerder addut mogelek is) te kenne melde oe de Vastenavend d'r uit kom te zien.

Krabbe, me motte n'ons vast'ouwe n'aan de n'uitspraak van ons eigeste Anton van Duinkerken: 'Vastenavend is 'n féést da nimmer zal vergaan dan mette mens!' En zo ist! De Stichting Vastenavend belòòft in ielek geval 'Leve n'in de brouwerij' te gaan brenge.

Ok vergimmes interessant om te lezen...