KeesBechtbrug over d'Am in aanbouw: 20 mei ken de brug in gebruik worre genome

  • Krabbegat 03-05-22

De KeesBechtbrug in aanbouw tusse de Melassekaai en 't Am'uis

Al in mèèrt tweeduuzend wier beslote n'om de fiets- en voetgangersbrug tusse de Melassekaai en 't Am'uis te vernoeme naar d'éérste na-oorlogse Prins van 't Krabbegat: Kees Becht. Mette bouw wor nou volle vaart gemakt om, naar verwachting, op vrijdag 20 mei de brug in gebruik te kenne neme.

De nuuwe brug gezien vanaf 't Amplein

Middels 'n brief zijn d'omwòònende op d'òògte gebrocht van d'inrichting van de wòònomgeving rommetom d'Am en de Soete Veste. 't Gebied is bekant gereed, mar t'enigste wa nog ontbrikt is de brug tusse de Melassekaai en 't Am'uis en de brug tusse de Cologenkaai en 't fietspad lengst de randweg ZW.

Kees Spikker schreef in 2016 al 'n brief nar de geméénte n'om 'n straat te vernoeme naar Kees Becht. Uiteindelek is 't 'n brug geworre die wor vernoemd nar Prins Nilles I. Mar da past messchient nog wel veul beter want 'Kees Becht was 'n bruggebouwer', volleges Kees Spikker.

Ok vergimmes interessant om te lezen...