Vastenavend­akkedemie op de kunstmart: Opmaat nar de start in oktober

  • Krabbegat 28-07-22

Wet'ouwer Dominique Hopmans kreg uitleg van Eric Elich over 't nuuwe bouwe en de Vastenavendakkedemie

De zomervekansie is begonne en 't zonneke schijnt òòg aan de n'emel. Ge denk dan messchient nie bedéén aan de Vastenavend, mar niks is minder waar. Wie namelek 'n bezoek breng d'aan de Krabbenfoor ken zomar òòg in òòg komme te staan mette nuuwste bouwtechnieke n'of kennis make mette Vastenavendakkedemie. Achter 't Markiezen'of wor namelek fannetiek geprat over 't mooiste féést damme kenne: De Vastenavend, mar zeker ok over de Berregse bouwkultuur. Onder toeziend òòg van de Berregse Stadsreuze is 'n kraam mè d'onder meer boetseerklei, 3D medelle n'en kontramalle te vinde van de Vastenavendakkedemie.

De kraam lat oe kennismake mette nuuwe bouwtechnieke die worre gebrukt deur bevobbeld Stichting Vastenavend bij de bouw van 't Ezelskarreke. Zo wor getest mè freestechnieke n'of 3D geprinte malle. 'n Pèèrdekop in de kraam lat oe 't presès mè lasercut techniek goed zien. Mè d'n laser wor de vorrem uitgesnede die mè schilderstape wor beklèèd. Dèèr ga dan wir pepierklei over'één. De geréédschapskist van de bouwers wor zo dus flink uitgebreid. De jeugd kreg op school les in bevobbeld 3D technieke n'of 't sculpe van 'n ontwerrep mette komputer en zijn dèèrmee de beste waarborging om de bouwtredisie voort te zette n'en te ontwikkele. Ok wet'ouwer Dominique Hopmans kwam avvast lengst om zich deur Eric Elich van Stichting Vastenavend bij te late prate n'over dees nuuwe technieke.

Vastenavendakkedemie
Over de Vastenavendakkedemie wor al 'n lange tijd gesproke. Al verschillede kere kwam de akkedemie aan bod. Mar Nick van Huffel van de Vastenavendakkedemie is vastberade n'om 't platforrem nar 'n òòger plan te trekke. Vanaf september zal 'n nuuw aanbod worre geprizzeteerd en 7 oktober zal d'akkedemie offiesjeel g'opend worre deur de Rektor Magnifikus. De Vastenavendakkedemie is 'n platforrem om iedereen aktief te inspirere, mar ok te lere n'en t'ontwikkele. D'r zal 'n breed aanbod komme van opleidinge, inspirasie-avende of ekskursies. 't Mot vor iedereen toegankelek zijn. Zo zulle kindere bevobbeld kenne lere oe 'n maske wor gemakt van pepier masjee. Mar agge interesse n'et in 't ontwerrepe van 'n Vastenavendwage of benuuwd zijt nar alle bouwtechnieke dan bekende ok aan 't juiste adres bij de akkedemie.

Wa d'is leuteger dan 't zellef ok te perbere? Ok da ken bij de kraam van de Vastenavendakkedemie

De Vastenavendakkedemie zal vor mense zijn zonder ervaring, mar ok bouwers mè d'ervaring zijn welkom om bevobbeld ekstra kennis op te doen of om eens geïnspireerd te worre deur 'n bekende kunstenèèr die 'n masterklass gift. Nick wil ok gère samewerreke mè schole die bevobbeld 'n megatronika opleiding in uis ebbe om zo ok de jeugd te betrekke vor de slimmere menier van bouwe en andere bouwpresèsse.

De akkedemie is overeges nie allééneg vor bouwers en 't bouwe van Vastenavendwages. Alle n'onderdele die te make n'ebbe mè d't aktief Vastenavend viere komme n'aan bod. Zo zal later ok meziek en de dweilbendjes of 't tejaterleve mette Vastenavend nie worre n'overgesloge. Mar d'r zal ok aandacht zijn vor 't Berrges dialekt. Waarbij de Vastenavendakkedemie graag de samewerreking zoekt mette bestaande klups. 'Me beginne meddet bouwpresès, mar 't aanbod zal gaandeweg groeie', licht Nick toe.

De kraam van de Vastenavendakkedemie is donderdag 28 juli tottemet zaterdag 30 juli van 14:00 uur tot 20:00 uur te vinde n'achter 't Markiezen'of (bij 't West-Brabants Archief)

Ok vergimmes interessant om te lezen...