Vastenavendbundel breng wir leve n'in de brouwerij

  • Krabbegat 11-02-22

Boek 'Ei! Gade mee dweile?' van Enk Witjes

'Ei! Gade mee dweile?' stik mè recht 'n art onder de riem van de fervente Vastenavend vierder. In deze tijje tusse n'oop en vréés breng de Berregse schrijver Enk Witjes 'n ode aan 't gròòtste féést wa d'in Berrege gevierd wor.

Fleet jaar ginge n'alle Krabbe d'r vanuit datter 'n jaar gin Vastenavend gevierd kon worre. Enk plaatste spontaan ellef korte ver'ale n'op Féésboek om de moed d'r in t'ouwe. Dèèrop kreeg t'ie veul positieve rejaksies. As rechtgeaard fen besloot ie nog meer ver'ale te schrijve. Di d'et gerissulteerd in'n aantrekkelek boekwerrek mè tweejentwinteg Vastenavendver'ale afgewisseld mè zoas ij 't noem 'Poweetiese schrijfsels' en sprekende ielestrasies vervaardigd deur Eric Elich.

D'n éérste sieklus van ellef ver'ale ga d'over 'n Berregs kulleke genaamd Jowanneke. 't Ventje lop kort na Nuuwejaar 2021 al mè d'n trommeltje vor z'n bukske deur de n'uiskamer. Z'n ouwers vertelle n'em voorzichteg datter gin Vastenavend kom. 't Kulleke n'is wanhopeg en ga d'op zoek nar Wana. Same mè z'n vriendinneke Ketrientje en mè be'ullep van Wana en prins Wannes 3 vanuit 't Slikpaleis gif ij tuis vorm aan de Vastenavend.
In de tweede sieklus van ellef ver'ale n'ister o.a 'n òòfdrol weggeleed vor Neptunes, d'adjudante, de koffer van de Gròòtste Boer en zellefs de bouwkote. 't Is 'n bundel vor jong en oud en n'alle fasette van ons volksféést worre n'op 'n leutege en lichtvoetege menier uitgediept.

Op zondagmiddag 20 febrewari om 14.00 u kom prins Wannes 3 òògstpersoonlek naar Den Enghel om 't eerste n'eksemplaar in ontvangst te neme. Dweilbend Wittuttogok zorreg vor de muzikale n'omlijsting. Krabbe kenne gelijk na d'n uitreiking 't boekwerrek verkrijge vor 20 euro. 't Ele gebeure wor Coronaproef vorm gegeve.
Adde ier nie bij ken zijn dan is 't boek nou ok al te bestelle vieja hewi@kpnmail.nl of tillefonies op 0641412017. Wel mette vermelding van naam, uisadres en meeladres.

Ok vergimmes interessant om te lezen...