Toekomst uisvesting Berregse Bouwclubs onzeker: Gin geld vor nuuwe bouwkote

  • Krabbegat 16-12-21

Over de toekomst van de bouwkote mot de raad binnekort 'n beslissing neme

't Kollege van burgemééster en wet'ouwers è d'n alternetief plan uitgewerrekt vor d'uisvesting van de bouwclubs na 't intrekke deur de raad van 't krediet vor nuuwbouw. De raad wor nou vijf opsies voorgeleed waarbij d'opsie om feitelek niks te doen zodatte bouwclubs zellef motte zoeke nar nuuwe uisvesting over 3 tot 5 jaar de voorkeur et. Dèèrmee kom de bouwkultuur in Berrege n'in gròòt gevaar. En wa d'is de Berregse Vastenavend feitelek zonder bouwclubs en de n'Optocht?

De geméénteraad zou al veul eerder 't raadsvoorstel motte krijge n'over d'uisvesting rommetom de bouwkote. In juli van 2020 wier 'n mosie aangenome n'om in nevember 2020 over'eenstemming te bereike. D'r wier toen gewerrekt aan 3 senariejoos, mar nevember wier nie g'aald en zo wier onlengst wir 'n nuuwe mosie van 't CDA en Lijst Linssen aangenome n'om voor jannewarie van 2022 te komme mè d'n voorstel. Nou è B&W dus 'n voorstel nar de raad gestuurd mè dèèrin vijf opsies vor de toekomst van de bouwkote.

Opsie Pappe n'en nat ouwe
't Voorstel watte voorkeur et van wet'ouwer Jacobs betekent datte geméénte niks doet en dus gin aksie ondernimt of investeert om de bestaande bouwkote in stand t'ouwe. Deur de uidege erstelwerrekzaam'ede kenne de bestaande bouwkote nog zo'n 3 tot 5 jaar deur. In die tijd motte de bouwclubs zellef zoeke nar nuuwe n'uisvesting. Mè di voorstel en 't opzegge van alle uurkontrakte en dèèrmee 't fasselitere van d'uisvesting komt 't voortbestaan van de Berregse bouwcultuur en de n'Optocht in gevaar.

D'r zijn nog meer opsies mè nuuwbouw, renovasie of gedeelteleke nuuwbouw, mar dèèr is veul geld vor nòòdeg watter nie is deur d'opgave n'om te bezuinige. D'r leg immers 'n focusakkoord.

'n Andere n'opsie is om de bouwkote en de gronde n'over te drage n'aan de stichtinge die de kote be'ere. Neve Hal-Wana zijn da Alterse carnaval en Karnaval Lepelstraat. 't Is nog nie bekend of die stichtinge fienansjeel draagkracht ebbe om alles over te neme n'en t'onder'ouwe. De kote vor niks overdrage is gin opsie en in strijd mè d't vastgoedbeleid en de wet markt en over'eid.

De bouwclubs ebbe n'et op 't mement al zwaar. De leste n'Optocht wier deur 't Coronavirus al afgezeed. Op 't mement wor deurgebouwd vor de n'Optocht van 2022. Me n'ope netuurlek da t'ie wel deur ken gaan. De raad zal zich in ielek geval eerst in 't begin van 't nuuwe jaar tijdes de raadsvergadering motte buige n'over de voorstelle van 't kollege van B&W. Me zulle motte zien of de toekomst van de Berregse bouwkultuur écht in gevaar zal komme.

Ok vergimmes interessant om te lezen...