Petisie vor 't be'ouwe van de bouwkote aangebòòje n'aan burregemééster Petter

  • Krabbegat 24-01-22

Burregemééster Petter ontvangt de ruim 4100 andtekeninge van Jeroen Lint names d'alliejansie

12 dage geleeje kwam de petisie 'Onderdak vor de Berregse Bouwers' op t'internet om de Berregse bouwkote te be'ouwe. De 'Eerste bergse alliantie ter behoud van de bergse vastenavend' kwam in opstand tege 't voorstel van 't kollege om nie meer t'investere in 't Konterscherp waardeur de Berregse n'Optocht en dèèrmee ok de bouwkultuur in gevaar kom. Vandaag wiere n'in 't Stad'uis ruim 4100 andtekeninge n'aangebòòje n'aan burregemééster Petter.

Jeroen Lint over'andegde names d'alliejansie alle andtekeninge, die razendsnel wiere verzameld, aan de voorzitter van de geméénteraad. Aan Vastenavend.nl lat Jeroen wete datter éél veul reejaksies en steunbetuiginge zijn binnegekomme n'op de petisie. En nie allééneg uit 't Krabbegat, mar ok uit Tullepetaonestad of vanuit België. Ok de Brabantse Carnavals Federatie sta d'achter d'aksie. Jeroen òòpt nou ok datte Vastenavend wor aangeduid as pebliek belang: 'Da d'ette petisie toch wel aangetòònd'. Dèèrneve zou ok wir goed gekeke motte worre mette konvenantpartners nar opsie 3.

Senariejoos er'uisvesting Berregse Bouwclubs
Op dinsdag 25 jannewarie wor deur de raad over de toekomst van de bouwkote gesproke bij de kemmissie 'Ruimte, Duurzaamheid en Economie' waar ok de petisie onderdeel van is. Die vergadering kende ier rechstrééks vollege n'op de geméénte saait.

D'r is inmiddels 'n Amendement van Lijst Linssen, GBWP en Samen 0164, en later ok 50Plus om de Carnaval en Vastenavend onderdeel te late vorreme van 't pebliek belang. Dan is namelek meer mogelek en zo zou ok ingestemd motte worre vor opsie 3.

Lees alles over 't Konterscherp in 't dossier.

Ok vergimmes interessant om te lezen...