Vastenavend.nl prefiel | Zoek een ander prefiel | Ok 'n prefiel?


Sjefke1

Oogste aantal punte kwis: 0 [0 keer gespeuld]
Oogste aantal punte spuit 11: 0 [0 keer gespeuld]
Leeftijd: 55
Woonplaats: Rotterdam
Klupkes waar ik aktief in zijn: Ik zijn nerges actief.
-
Kefeekes waar daddik kom: Zwijns'oofd
-
Ik vier Vastenavend mè: Janus en Nilles
Ik zijn fen van: Vastenavend.nl
-
Ik verzamel: Insignes en vastenavendkrante

Sjefke1 et nog gin fotokes meegebrocht.