Kaart Sluiting 2022


Opmerkinge: Op 't leste mement wiere allééneg vieja t'internet 'n beperrekt aantal kaarte verkocht toen bléék datter toch 'n Plechtege Sluiting g'ouwe kon worre. Die ginge n'op donderdag 24 febrewarie om 19:33 uur in de verkòòp. Op 1 mèèrt wier de Plechtege Sluiting dééls in 't dekoor van de Leutmarreton g'ouwe n'in de Stoelemat.