Vastenavendliedje 1954

Me Slaan Weer 's Lekker Op de N'ol
Kompenist: (Eerst Een Verhaaltje) Alexander Pola & Kinderkoor de Karakieten

In drieënvijfteg wa was 't geval
Toen was 't gin Vastenavend
Toen bleve me n'op stal
Agge mar goed doet
Da wier toen onze leus
Me gave n'onze centjes toen
Alléénig mar om goed te doen
Mar naar 'n jaar ging
Ons dumpke weer aan ons neus

Refrein:
Zij d'al besloge, zij d'al besloge
't È t'r nie gedoge, me n'ebbe n'op stal gestaan
Mar stalpòòte die eb ik nie
A'k al die pèèrdeblomme zie
Tuis blijve doen 'k nie...
Da d'ek nog nooit gedaan...
Me slaan weer 's lekker op de n'ol
Allee ju, dèèr gaattie as 'nne knol
Da d'emme n'op 't Kieke-de-Pot nou geleerd
En dèèrom ga d't zo gesmeerd
Dweile, mè gerdijne n'aan
Beter in de baan, dan bij Krijne staan
Dweile, zijde d'r teut aan
Dan motte n'aan d'n drinkesbak gaan staan

En vierenvijfteg, ja ge wit 't al
Toen adde me toch twee liedjes op 't Neuzebal
Me wiere besloge, me n'adde leut volop
Me n'aalde n'onze schaai wel in
Ginniemand die op stal nog sting
Viervoets dweile, dèèr gingtie weer in gelop

Refrein