Veldteke 1960


Ontwerreper: Louis Weijts
Matteriejaal: Bakstéén
Kleur touwke: Geel of rood waslijnkoord
Oeveul gemakt:
Verkòòpprijs: Fl. 0,50
Assesware:

Toelichting: De Geit van Mie d'n Os beheerste de vastenavend van da jaar. In d'n aanlòòp naar de viering was t'r al veul te doen gewist over het bééldje datter zou komme. 't Veldteke is gròtendeels as 't bééldje. Aan d'onderkant in de sokkel het stadswape en 't jaartal. D'r bovenop netuurlijk de Geit zellef mè groen gras op d'ondergrond. Lekker simpel 't motto Vooruit mette geit verbeeld. Gin ròòdwit, blauwwit of groenwit touwke meer om 't te kenne dragen, mar 'n dun waslijntje. Da d'ad niks te make mè d't Bléékveldje waar ze vroeger was dròògde en waar 't bééldje kwam, mar alles mè d't rijge van de touwkes. Da gong wa makkeleker.

Opmerkinge: Gin