Veldteke 2007


Ontwerreper: Eric Elich
Matteriejaal: Gips
Kleur touwke: Ròòd/wit
Oeveul gemakt: 14.000
Verkòòpprijs: Euro 3,00
Assesware:

Toelichting: Me krege wir 's 'n nuwe n'Oòg`eid, dus zeeje me tege mekare: "Wa d'n sprookje!" En agge dan d'r aan denkt da d't net is asof d'n Oòg'eid lèèrze draagt en agge ok nog 's op 't jaartal let dan wittet wel. 't Veldteke van dees jaar lat zien datte n'Oòg'eid mè zeuvemijlslèèrze 't Krabbegat binne kom lòpe om de leut te brenge. De Prins brengt de vastenavendgroet 'Agge mar leut et' mè 'n dumke n'aan z'n nuske. De lèèrze kijke stikleuteg. En in die lèèrze zie d't stadswape in d'n ak van de voorste lèèrs en en van 't jaartal alleneg mar de 7 in d'n achterste.

Opmerkinge: Gin