Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 1991

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mee boere en boere-erremenie (Tot 't end toe)
Spuit Ellef
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Gròòtste Boer
Dweilbend De Pierrottekapel
Prinsewage (Leste n'asem)
Blauwe schuit (01640)