Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 1997

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mee boere en boere-erremenie ('t Bergs Kwartierke en Crabcocktail)
Spuit Ellef
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Boerebrik
Dweilbend Effe d'r Neffe
Gròòtste Boer
Prinsewage (T'is Wezeluk Waar)
Blauwe schuit (Atteffekan)