Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2000

's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-erremenie (Krabkokteel)
Spuit Ellef
Dweilploeg
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Boerebrik
Dweilbend S.F.O. 't Onderonske
Gròòtste Boer
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
Blauwe schuit (T'is Wezeluk Waar)