Offisjeel gedeelte van de n'Optocht uit 2011

Pèèrse limmezien
's Gooiwage
Steketee
Klupvlag mè boere en boere-kepèl (Ge Wit Ut Mar Nooit)
Dweilbend Leutig Spul
Spuit 11
Dweilbend 0011
Dweilploeg
Dweilbend Boerenverdriet
Boerebrik
Dweilbend Nie Te Moeielijk
Gròòtste Boer
Dweilbend L.O. De Leutige Krabben
Dweilbend Wie Wit Wor Ut Wa
Vaandels 6x11
Dweilbend Krabbestamp
Prinsewage
Blauwe schuyte (Wa Motter D'r Mee)