't VastenavendNuuws


Dweilbend GWUMN kom mè d'n updeet van d'epp.

d'Epp van GWUM è d'n leutege n'updeet g'ad

Fleet jaar schreve me n'al over de prachtege n'epp van Dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit. Toen kreeg d'epp 'n geweldege nuuwe fjéétjèr om mè d'n selfie kèm diere-filters zoas dagge kent van Snèpsjet, over oe eige n'een te zette. zo konde oe eige omtòòvere n'in 'n verreke, pèèrd of olifant.

In de leste updeet is 't nou ok mogelek om 't nuuwe Veldtekefilter toe te passe. Ge mot dan mè z'n tweeje n'op de foto, zo dagge 't Veldteke kepleet ken make. Stikleuteg om oe eige en meschient 'n vriend same n'in 't nuuwe Veldteke te zette.

Ge ken versie 3.4.1 van d'epp binne n'ale n'op https://itunes.apple.com/nl/app/ge-wit-t-mar-nooit/id956465543?mt=8.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 01-11-2012

Nuuwste stukse Berrege ok oudste stukse Berrege.

Vanavend kredde dus om 20:00 uur 'n ekstra edisie op oew tillevisie of t'internet te zien van Un Monumentje mè...

Lees wijer

Krabbegat 06-02-2016

't Prinselek Jubelbal in de Stoelemat.

Kek wijer