't VastenavendNuuws


'n Welkomstkedooke vor de nuuwe Nar!

Krabbekes kenne n'eppe mè Steketee

Wa d'emme nouw vor 'n gròòt g'eim ontdekt! Messchient wel 't gròòtste en méést goed bewaarde g'eim van 't Krabbegat. Op Kindervastenavend.nl is t'r 'n fillemke te zien van Steketee. In da fillemke doetie 'n oproep aan alle Krabbekes om same 'n welkomstkedooke te verzinne vor de nuuwe Nar. Is da nie leuteg?!

Edde 't fillemke bekeke n'op kindervastenavend.nl?

Steketee et dèèr alle Krabbekes vor nòòdeg vertel tie. Ok in de Vastenavendkrant sta t'r 'n éél stuk over in. Dèèrin sta dagge oew kedo-idee van watte Nar meschient wel éél gèère zou wille n'ebbe n'aan Steketee ken eppe op z'n mebiele pliesie-tillefoon. Kek dus gauw op Kindervastenavend.nl en in de Vastenavendkrant!

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 29-01-2018

Eerbetòòn aan Nar Eric vanuit Oeteldonk.

Carnavalsvereneging De Pintvatters uit Oeteldonk ebbe gistere tijdes 'n bezoek aan 't g'eimste bejaardebal van ...

Lees wijer

Krabbegat 01-02-2020

Zo'n gròòte neus dagge d'r scheel van gaat kijke?

Agge soms denkt dagge nie zo'n gròòte neus et, dan motte nog mar 's goed kijke! Ge kek t'r gewòòn scheel va...

Lees wijer