't VastenavendNuuws


Gezocht: dansers en zangers voor d'Optocht.

Wa d'n Kemedie onderdeel in d'Optocht van 2020

Tejater en Vastenavend, zeg nou zellef, wa edde dan nog meer te wense? En die wens ken nou gewòòn voor oe uitkomme, want voor de kommende n'Optocht van 't Krabbegat wor gezocht nar dansers, danseresse, zangers en zangeresse. Agge 18 jaar of ouwer zijt dan kende oew eige aanmelde voor 't nuuwe 'Wa d'n Kemedie' onderdeel in de n'Optocht. De meziek sta d'onder leiding van Meike Warmoeskerken en de gorejografie wor verzurregd deur Greetje Dietvorst.

Ge mot voor oew deelname n'aan d'Optocht van 25 febrewarie drie keer rippetere. En wa kredde dèèr dan voor trug vraagde oew eige messchient af? Nou, overspanne stembande, vermoeide bééne, 'n kop snert en voortdurend 'n daverend applaus van alle Krabbe lengst de kant van de n'Optocht.

Agge interesse n'et dan madde zo snel as mogelek meele nar kemedie2020@telfort.nl. Dan kredde alle infermasie dagge nòòdeg et.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 12-01-2018

Inschrijve voor Optocht en Dweilbendfestival op 20 jannewarie.

Edde Gij 'n onvoorwaardeleke liefde voor d'n Optocht? Bende gek op 't vermake van 't pebliek van wel vijf rijje...

Lees wijer

Krabbegat 06-01-2018

Bouwclub Wij is op zoek nar jou!

Bouwclub Wij is op zoek nar nuuwe leje. Iederéén die z'n ande n'uit z'n mouwe wul steke om de nuuwe wage van ...

Lees wijer