't VastenavendNuuws


Gezocht: dansers en zangers voor d'Optocht.

Wa d'n Kemedie onderdeel in d'Optocht van 2020

Tejater en Vastenavend, zeg nou zellef, wa edde dan nog meer te wense? En die wens ken nou gewòòn voor oe uitkomme, want voor de kommende n'Optocht van 't Krabbegat wor gezocht nar dansers, danseresse, zangers en zangeresse. Agge 18 jaar of ouwer zijt dan kende oew eige aanmelde voor 't nuuwe 'Wa d'n Kemedie' onderdeel in de n'Optocht. De meziek sta d'onder leiding van Meike Warmoeskerken en de gorejografie wor verzurregd deur Greetje Dietvorst.

Ge mot voor oew deelname n'aan d'Optocht van 25 febrewarie drie keer rippetere. En wa kredde dèèr dan voor trug vraagde oew eige messchient af? Nou, overspanne stembande, vermoeide bééne, 'n kop snert en voortdurend 'n daverend applaus van alle Krabbe lengst de kant van de n'Optocht.

Agge interesse n'et dan madde zo snel as mogelek meele nar kemedie2020@telfort.nl. Dan kredde alle infermasie dagge nòòdeg et.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 17-02-2015

Om 13 uur trek d'Optocht deur de strate van 't Krabbegat.

Over 'n paar uur, om 13 uur om presies te zijn, trekt d'n gròòtse Optocht deur de strate van 't Krabbegat. Eé...

Lees wijer

Krabbegat 13-02-2018

De uitslag van d'n Optocht 2018.

Op 'n geweldeg drukke Gròòte Mart waar alle wages weer prachteg opgesteld ware n'is d'uislag van d'n Optocht ...

Lees wijer