't VastenavendNuuws


Kindervoorstelling 'Pinokkio en de 7 dwerrege' in Den Enghel.

Pinokkio

Fleet jaar kwam dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit voor t'éérst mè d'n kindervoorstelling en da wa 'n gròòt suukses en dèèrom is beslote n'om 't di jaar gewòòn wir te doen.'t Spròòkje van di jaar is 'Pinokkio en de 7 dwerrege'.

De dweilbend besta d'allééneg nie meer dus è d'n kleine klup d'organisasie van 't nuuwe teneelstuk opgepakt. 't Stuk wor d'op zondag 9 febrewarie opgevoerd en 't start rond 15:11 uur in de gròòte zaal van Den Enghel. 't Zal wederom 'n geweldeg teneelstuk worre n'en 'n bijzonder ver'aal, mè d'n verteller en 'n orkest die 't stuk laif begeleid. En netuurlek zit Pinokkio zellef in d'òòfdrol, mar ok de meubelmaker, 'n prinseske en 7 dwerrege nie te vergete. En nog veul meer!

Mel d'oew eige avvast aan voor di evenement op Féésboek.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 27-01-2017

Ielek jaar 'n 'Berregse enclave' in 't art van Tullepetaonestad.

De Tullepetaonse politieke pertij Nieuwe Democraten is t'r éél elder in: D'r mot 'n Tullepetaonse enclave kom...

Lees wijer

Krabbegat 04-02-2018

D'n Oòg'eid is vader geworre van 'n dochter.

Gistere bij 't begin van Tusse de Schuifdeure was't al spannend of d'n Oòg'eid nie plotsklaps weg moest. D'n O...

Lees wijer