't VastenavendNuuws


Voor agge binne mot blijve: kleurplate van wages uit d'Optocht.

Leuteg 'n gerijke eemaal zellef inkleure

Iederéén mot zoveul mogelek binne blijve dees dage om de verspreiding van 't Coronavirus te voorkomme. De mééste mense beginne zich toch al 'n bietje te vervele. En voorlòòpeg is 't einde elaas nog nie in zicht. Wa kende dan ammaal doen binne n'in uis?

Edde messchient eindelek tijd om oew Veldtekes uit te zoeke n'of oew instrement 'n keer lekker op te poetse. Alle Vastenavendkrante nog 'n keer van voor tot achter deurleze sta vast ok nog òòg op oew lijsje. Mar agge nou écht wa leutegs wil doen dan ebbe me n'ier kleurplate van gerijkes die ge vast kent uit de n'Optocht. 2 bouwclubs ebbe d'r ontwerrep aan ons deurgestuurd om ier as kleurplaat op t'aale en lekker te kleure. Ja, netuurlek ok 'n geweldege bezeg'eid vor oew kleine jong. Bouwclub De Waterstraot en De Vlaojestáámpers arstikke bedankt. Agge zellef ok nog 'n ontwerrep et dan kende die in gròòt fermaat meele nar reejaksie @ vastenavend.nl.

Kleurplaat één tottemette zes zijn van bouwclub De Waterstraot en nummer zeuve n'is van De Vlaojestáámpers.

Kleurplaat 1.
Kleurplaat 2.
Kleurplaat 3.
Kleurplaat 4.
Kleurplaat 5.
Kleurplaat 6.
Kleurplaat 7.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 12-06-2019

Nuuwe lokasie bouwclubs ok versoberd nie ààlbaar.

Venavend is deur de geméénte 'n brief verstuurd over de er-uisvesting van de bouwclubs. ''t Wor betreurd datt...

Lees wijer

Krabbegat 28-04-2020

Preduksie Berregs Leut Tejater verzet nar 2022.

Stichting 't Berregs Leut Tejater et beslote n'om de 4e Vastenavendpreduksie te verzette van 2021 nar 2022. Ge ...

Lees wijer