't VastenavendNuuws


Nuuwe Prins wor diegietaal bekendgemakt.

Nuuwe n'Oòg'eid wor diegietaal bekendgemakt op Ellef Ellef. Foto in kompjoeter: Hans de Bot

De nuuwe n'Oòg'eid wor dees jaar diegietaal bekendgemakt zo lat de Stichting Vastenavend vanavend wete. Ge mot dus nie in oew bulle nar 't Bleekveldje komme om ellef over ellef s'aves over 23 dage, want d'r zal éémaal niks gebeure bij de Geit van Mie d'n Os. De Stichting Vastenavend lat wete dasse 't nie wenselek achte datte Krabbe zich dèèr verzamele in dees Coronatijd. De nuuwe Prins wor wel diegietaal bekendgemakt in 'n spesjale n'uitzending die zal starte rommetom 22:30 uur s'aves op Ellef Ellef en zo zal 't gròòtste en best bewaarde g'eim van Berrege bekendgemakt worre via de saait van de Stichting Vastenavend, mar ok op ZuidWest TV.

Oe de n'avend d'r persies uit zal komme te zien is nog uiterst g'eim. Toch perbere al veul Krabbe te voorspelle wie Prins Nilles III zal gaan opvollege en dèèrmee de n'achste na-oorlogse Prins van 't Krabbegat zal worre. Op 't mement is Joost Verdult de méést genoemde naam en ettie de beste en méést Prinseleke kuite n'om Jeroen op te vollege. Mar Mathieu v/d Aarsen kwam gistere nuuw binne n'op nummer 3. Zo òòg is nog ginniemand binnegekomme. Agge zellef ok zeker wit wie de nuuwe n'Oòg'eid ga worre motte bedéén oew naam achterlate n'op Prinsenpoel.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 31-10-2020

Ellef Ellef, dèèr blefde vor tuis!

De kommede Ellefde van d’n Ellefde wor uniek en spesjaal. Me gaan ‘n nuuwe n’Òòg’eid verwelkomme. ‘...

Lees wijer

Krabbegat 11-11-2020

Ellef over Ellef in de n'ochtend.

Kek wijer