't VastenavendNuuws


Inschrijve voor 't Gròòt Berregs Dictee.

't diktee gaat di jaar over bròòd

't 13e Gròòt Berregs Dictee is zoals gemeld op woensdag 31 jannewari. 't Dictee gaat di jaar over bròòd.
Na 't dictee kredde een aantal dialectgerrilateerde vrage. Dèèrbij zal zeker d'aandacht zijn voor d' oude volksname die veul Berregse straten n'ebbe. Di omdat later di jaar de door De Berregse Kamer geïnitieerde straatnaamborde worre ont'uld mè dèèrop die vroegere bijnamen.

Aanvang 20.00 uur en zaal ope n'om 19.30 uur.
De lokasie is Café 't Zwijns'òòfd, Moeregrebstraat 18.
Oew eige aanmelde ken via info@deberregsekamer.nl

Agge oew Berregs 's wil teste, of gewòòn lekker gezelleg mee wil doen gif d'oew eige dan op.
Doe d't nie te laat, want vol is vol.

's Middags is t'r 't Jeugddictee voor de kinders van groep 8 van de basisschool en de brugklas van het middelbaar onderwijs. Da's éél spannend en leuk tegelijk. En ok leer de d'r nog wa van. In de pauze kom Steketee 't nuuwe vastenavendliedje lere n'aan de déélnemers.
Ok di nog eve n'offisjeel

Berregs Jeugddictee
Woensdag 31 jannewari
Aanvang 15.00 uur en zaal ope n'om 14.30 uur.
Lokasie is Café 't Zwijns'òòfd, Moeregrebstraat 18.
Oew eige aanmelde via info@deberregsekamer.nl

De pooster van 't Gròòt Berregs Dictee vinde bij poosters in 't menu.
D'omepeets van de Berregse kamer is www.deberregsekamer.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 01-11-2014

't Motto van 2015: Dèèr emme vor deurgeleerd.

Op dees werreme dag kwame n'alle leje van de Stichting Vastenavend bij mekare voor de konvokasie. Al éél vroe...

Lees wijer

Krabbegat 08-02-2017

Jan Luysterburg winnaar 23ste Gròòt Berregs Diktee.

Ielek jaar wor op de woensdag naar 't Neuzebal 't Gròòt Berregs Diktee g'ouwe n'in 't Zwijns'òòfd. 't Tema ...

Lees wijer