't VastenavendNuuws


Vervolmaking van de notebalk.

Notebalk Merck toch hoe sterck

Op zondag 11 febrewari om 14.30 uur is t'r op 't Beursplein d'ontulling van de vervolmaking van de notebalk. Op de notebalk staan de note van 't Merck toch hoe sterck. Ierop aansluitend gève de Pappegatters omda ze 33 jaar bestaan èèl Berrege 'n rondje.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 12-11-2015

De kale n'èèd voor de Berregse Vastenavend 2016.

Gistere n'om ellef over elllef stond 't Bléékveldje weer vol mè Krabbe voor de kale n'èèd. Mar dèèrvoor ...

Lees wijer

Krabbegat 08-01-2008

Rippetisie van 't nuuwe Vastenavendliedje.

't CKB (Centrum voor de Kunste Bergen op Zoom) è d'op 18 jannewari een rippetisie van 't nuuwe liedje voor de ...

Lees wijer