't VastenavendNuuws


Openbare rippetisie van Erremenie 'Eendracht Maakt Macht'.

Ieleke muzikant die 'n instrument et en van spijkers of meziek ken speule is op maandag 2 febrewari om 19.30 uur van arte welkom op d'openbare rippetisie van 't nuuwe Vastenavendliedje van de Koninklek Erkende Erremenie 'Eendracht Maakt Macht' (EMM ofwel 'De Fiel').

De rippetisie vin plaats in Wijkcentrum 't Fort aan 't Lourdesplein. Ier worre n'op luchtege wijze diverse pertije samegesmeed tot 'n oorstrelend g'éél. Voor meer infermasie kunde ketakt opneme mè Jan Franken op tillefoonnummer 256603 of meel nar secretariaat@harmonieemm.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 07-02-2011

Drukte bij inlevere kunstwerreke voor 'Mooi late n'ange'.

Afgelòòpe zaterdag en zondag konde de mense d'r kunstwerreke n'inlevere, die onderdeel zulle gaan uit make va...

Lees wijer

Krabbegat 27-01-2008

Nuuwe revu voor 2009 it Za'k 't oe 's zegge?

Terwijl de staldeure van de Vastenavend van 2008 nog wagewijd ope staan is 't bestuur van Stichting Leut op de ...

Lees wijer