't VastenavendNuuws


Kriebel Krabbe Krulle mè voor de Krabbekes 'Op Vekansie'.

De boer en boerin passe op de kraai...

Eks Wana is al jare toe aan vekansie en di jaar is 't dan eindeluk zo ver. Ze gaat nar 'n tropisch eiland om lekker bij te komme van de dagelukse ekselarije. D'r is één prebleem, wa motter gebeure mè de kraai die vliegangst et? Ze besluit de boer en boerin van de Stoelemat te vrage om voor de kraai te zurrege. De boer en boerin van de Stoelemat zijn artstikke vereerd dasse di moge doen voor Wana. De gròòtste boef van 't Krabbegat et alles g'oord en gezien. Ij bedenkt een plan en wul de kraai ontvoere. Ij et bedogt da d'als de kraai nooit meer ken valle 't altijd Vastenavend zal blijve.

Agge wul wète ofda de kraai nooit meer zal valle en of da Wana ken blijve geniete van d'r vekansie dan motte ieleke zondag, vanaf 't Neuzebal, om vier uur bij 't teneel van de Stoelemat ben.

Kriebel Krabbe Krulle, zondag 1, 8 en 15 febrewari vanaf 16.00 uur in de Stoelemat. De toegang is vrij.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 27-01-2012

Ok di jaar weer 3 zondage Kriebel Krabbe Krulle.

Kommede zondag kende weer mè d'oew kleine jong naar de Stoelemat voor de Boer en Boerin van Kriebel Krabbe Kru...

Lees wijer

Krabbegat 15-02-2019

22-jarege dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit kom mè teneelstuk 'n Sprookje.

Dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit è d'n jubeljaar, want de dweilbend besta d'op de kop af 22 jaar. En spesjaal dè...

Lees wijer