't VastenavendNuuws


Ge Wit Ut Mar Nooit aan de schòònmaak.

'Werkstraf' voor Ge Wit Ut Mar Nooit

Dweilbend Ge Wit Ut Mar Nooit wilde d'r donneteursféést 'Wanted'. Zuid Wester(n) in Saloon 't Slik wa premoote mè sandwichborde die ze overal in 't Krabbegat op g'ange adde aan lantaarnpale en verkeersborde. Mar de gemeente stak dèèr 'n stokske voor omda die manne gin vergunning adde. Eigeluk moeste ze 'n geldboete betale, mar de gemeente koos vor 'n leudieke boete. 't Schòònmake van de Kaai na de Kijkdag. En dus ware de manne vandaag rond 5 uur op de Kaai om de boel wir illemaal aan kant te make.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 14-01-2006

ICB'ers wir op pad.

Gisteravend ebbe in café 't Zwijns'oofd ongeveer 200 ICB'ers de sentebrieve opge'aald. Die kende dus binnekort...

Lees wijer

Krabbegat 26-02-2009

'n Oproep voor 't overzicht van d'n optocht van 2009.

't Overzicht van d'n optocht van 2009 kende ier op Vastenavend.nl wir bekijke. Alle deelnemers op 'n rij meddun...

Lees wijer