't VastenavendNuuws


Rippetisie nuuwe liedje deur Meer Leut mè Meziek.

Op de zondag naar 't Neuzebal - zondag 24 jannewarie - organiseer Meer Leut mè Meziek, net as andere jare, wir 'n gròòtse bendrippetisie van 14:00 uur to 15:00 uur. Dees jaar wor de rippetisie g'ouwe in de Stoelemat, waar dagge n'al om 13:30 uur terecht ken. Me rippetere n'òòfdzakelek 't milledieke en 't slagwerrek kreg uitgeleed oenneer dasse persies in de maat motte slaan. Nim éél oew dweilbend mar mee, want d'r zijn nòòte en spijkers genogt. Agge nog vrage n'et kende meele naar meerleutmemeziek@home.nl.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 03-03-2011

Same mè 'Wa Summe nou Ebbe' in 'n stoet naar d'Ofavend.

Vanavend is 't dan feitelek zo wijd; de gròòtse n'en meeslepende n'Ofavend in de "Koninklukke n'Alle" aan de ...

Lees wijer

Krabbegat 12-11-2012

De Kale n'èèd voor de Berregse Vastenavend 2013.

Avé Geit, Tweeduuzend jaar geleeje meid, Vierde me Vastenavend in de Remeinse tijd! Gewòòn fekt-tsjekke, ...

Lees wijer