't VastenavendNuuws


Ceedee Perleejers.

De Peleejers bestaan 33 jaar. In 't kader van dees jubileum ebbe ze 'n CD-ke gemakt mee 14 nummers er op die ze d'afgelope jare ebbe geblaze en nog steeds blaze.
Een ervan is 'n eige nummer en is ingezonge deur 't gemengd koor (de vrouwkes en de manne van de perleejers).
Op zondag 23 jannewarie vanaf 15:33 uur zulle ze in cafe de Kroon 't CD-ke h'an 't krabbegat presentere. Dan zal ok onze h'oogeid mè z'n gevolg lengst komme om 't eerste eksemplaar in ontvangst te neme.
Dees middag is netuurluk iedereen van 'arte welkom. Vanaf dan kunde 't Cd-ke bij hun kope.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 03-03-2009

Nageniete van d'n Optocht op abgtv.nl.

Op d'omepeets van ABG-TV kende nog nageniete van de Vastenavend uitzendingen die ge d'afgelope dage n'op ABG-TV...

Lees wijer

Krabbegat 06-02-2014

Ekspesissie Leutkrabbels & Lentekriebels.

Ok di jaar kom Hendrik Boot wir mè d'n Ekspesissie die op 'n stikleutege wijze wor g'opend deur d'n n'Oòg'eid...

Lees wijer