't VastenavendNuuws


ApposTroffee.

ApposTroffee

Dialectgenootschap De Berregse Kamer komt di jaar mè d'n nuuw innisjatief, weges un ellefjareg bestaan, in samewerreking mette Stichting Vastenavend nog wel.
Om mette n'optocht 't gebruik van taalkundeg goed én orgineel Berregs dialect te stimulere, is t'r 'n nuuwe prijs in 't leve geroepe: d'ApposTroffee. Di d'is 'n verwijzing naar de in ons Berregs veulgebrukte appostrof.
'n Zjurie die besta d'uit leeje van De Berregse Kamer ga d'één déélnemer belòòne mè deze prijs. Da ken 'n enkeling zijn, mar ok 'n A-wage n'of 'n dweilbend.
Agge meer wul wete n'over De Berregse Kamer en ons dialect, mottes kijken n'op www.deberregsekamer.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 11-11-2005

Van wie zijde gij d'r één?

Op 12 november is de presentasie en verkòòp van Van wie zijde gij d'r één? bijnamen uit Bergen op Zoom. Di...

Lees wijer

Krabbegat 12-11-2015

Leste jaar voor de Gròòtste Boer en Steketee.

Na de verkiezinge van de Stichting Vastenavend in de Stoelemat makte Wally Sep bekend te stoppe n'as Steketee. ...

Lees wijer