't VastenavendNuuws


De route n'en 't aantal deelnemers bekend van d'Optocht.

Steketee mak mè z'n sabel ruim baan voor d'Optocht

D'r ebbe zich 74 deelnemers aangemeld voor d'Optocht deur 't Krabbegat op dinsdag 8 mèèrt. 't Aantal deelnemers blef dèèrbij ongeveer gelijk aan da van de voorgaande jare. Mè name de kattegorie "meziek" is ruim vertegewòòrdegd in d'Optocht; me krijge dus zogezeed 'n leutege, féésteleke n'en veral muzekaale stoet.

't Presise n'aantal deelnemers is nou al bekend, omda naarinschrijvinge di jaar nie meer mogelek zijn. In tetaal rij'e d'r 5 A-wages, 4 B-wages en 4 C-Wages mee n'en zijn d'r 2 gròòte bouwgroepe mè wage, 1 bouwgroep, 7 dweilgroepe, 11 kleine groepe, 11 pare n'en 7 n'enkelinge.

Wa betref de meziek zijn d'r 7 groepe n'in de kattegorie "gròòte lòòpmeziek", 10 in de kattegorie "kleine lòòpmeziek" en tot slot zijn d'r 2 muzekale n'ekts op 'n wage.

Om 13:00 vertrek de reklameoptocht en die zal direkt gevollegd worre deur "'t offiesjeele gedeelte". Vanweges 't opstelle van d'Optocht zal 't op 't Geertruidaplein verbòòje zijn te perkere mè de n'oto.

De route van d'Optocht is dees jaar: Westersingel - Stéénberregsestraat - Fortuinstraat - Gròòte Mart - Zuivelstraat - Wouwsestraat - Stesjonsstraat - Stesjonsplein - Zuid-Oostsingel - Burregemééster Van Asseltstraat - Van Dedemstraat - (bij de Vierwinde verlat de reklameoptocht het perkoers) - Antwerrepsestraat - Korte Bosstraat - (wages offiesjeele gedeelte gaan via de Bosstraat wijer) - Òògstraat - Gròòte Mart.

Naar aankomst van de leste deelnemer op de Gròòte Mart, zal t'r zo spoedeg mogelek gestart worre mette prijsuitreiking.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 05-02-2005

Interview Prins Wannes II.

Vanmiddag kende n'op ArtaFM een interview 'ore mè prins Wannes II in 't pregramma van Felix Moore tusse 4 en 7...

Lees wijer

Krabbegat 15-01-2005

Dweilbend Travelijn 33 jaar.

Mè 't jubileum wul dweilbend Travelijn weer 'n ouwe tradisie oppakke. Vastenavend vier mè de kleine krabbekes...

Lees wijer