't VastenavendNuuws


Ontwerrepers Optocht strijje n'om de Mie den Os(car).

D'ontwerrepersprijs de Mie den Os(car) Trofee

Di jaar zijn d'r 13 ontwerrepe n'ingediend om mee te strijje voor de felbegeerde Mie den Os(car) Trofee. Dees prijs is end jare 60 deur Joop Mijsberrege gemakt tot 'n kleurrijke wisseltrofee, die wor uitgereikt aan de onwerreper(ster) mè d't gèèfste n'en leutegste n'ontwerrep voor d'Optocht.

D'ontwerreptekeninge kende van 4 tot en met 12 mèèrt bewondere n'in de n'etelages van verschillende winkeliers in de Fortuinstraat. Op de kijkdag op zondag 13 mèèrt kende de tekeninge n'ok bekijke n'in de Stadsschuur aan de Dubbelstraat.

Agge wil wete wie t'r in 't verleeje de Mie den Os(car) et gewonne n'en welleke n'ontwerrepe d'r ammaal gemakt zijn, mot 's 'n bezoekske brenge n'aan 't gròòte bouwclubarchief op Vastenavend.nl.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 18-12-2007

Tussestand Veldtekeverkòòp.

Di jaar wor 75 precent van de Veldtekes verkocht deur winkeliers. D'oreka lopt wa da betreft ver achter. Dèèr...

Lees wijer

Krabbegat 06-01-2012

De Vastenavend van 2012 kom t'r aan.

Agge de leste dage n'op de kelender et gekeke dan edde netuurlek gezien damme vandaag drie koninge n'ebbe, mar ...

Lees wijer